5 vragen aan …

20 april 2021

5 vragen aan ...

Benieuwd naar de leden in het RO West netwerk? Wilt u weten wat hen drijft en welke (persoonlijke) ambities zij hebben voor het oncologienetwerk in de regio? U leest het hier.


Aan het woord is:

Carina Hilders
Voorzitter Bestuurlijk overleg RO West, directievoorzitter Reinier de Graaf Gasthuis en gynaecoloog

 

Wat is je rol in RO West?

Mijn formele rol bij RO West is voorzitter en zie het als mijn taak om versnelling te krijgen in de dynamiek van RO West. Ik ben blij met de robuuste organisatie die er nu staat en de vakbekwame  mensen, ook die van de werkvloer, die goed werk doen om de beste zorg te leveren hier in de regio.  En in vergelijking tot andere oncologienetwerken doen we het goed. Wat ik belangrijk vind en waar ik voor wil zorgen is een goede energie in het netwerk. Want dat hebben we nodig om samen de volgende fase in te gaan.

 

Wat is je persoonlijke motivatie om bij te dragen aan RO West?

Voor de toekomst van de oncologische zorg is het écht noodzakelijk dat we in de regio samen optrekken. Wij hebben hier bij de zeven deelnemende ziekenhuizen veel goede en onderscheidende kwaliteiten die we moeten vasthouden, bij elkaar opzoeken en meer dan dat we nu doen ook gaan benutten.

 

Waar haal jij je inspiratie vandaan naast je werk?

Het is misschien een open deur maar ik haal mijn inspiratie toch voornamelijk uit mijn werk. Ik vind mijn werk uitdagend en heel afwisselend. Elke dag is anders. Behalve bestuursvoorzitter van Reinier de Graaf ben ik hoogleraar Medisch management en leiderschap in Rotterdam en zie ik nog steeds patiënten bij de poli gynaecologie. Ik geloof in oprechte aandacht voor je werk en de energie die dit teruggeeft. Zo ben ik na het werk niet moe. Nou, dan klopt voor mij het verhaal. Maar ontspannen doe ik natuurlijk ook. Dan luister ik bijvoorbeeld graag naar klassieke muziek en opera, loop hard en  zeil graag. Maar mijn twee dochters hebben de hoogste prioriteit.

 

Wat is voor jou een aansprekend voorbeeld van regionale samenwerking op gebied van oncologie? Bijvoorbeeld voor patiënten, verwijzers, behandelaars?

Een mooi voorbeeld dat ik graag noem is dichtbij: de Upper GI (Maag- en slokdarmtumoren). Hierbij werken de zeven ziekenhuizen in de regio nauw samen om patiënten de allerbeste zorg te kunnen bieden. In twee van de zeven ziekenhuizen vindt de operatie plaats en in de overige ziekenhuizen vaak de onderzoeken en verdere behandeling. Bijzonder voor deze groep patiënten is dat de hele zorgketen goed in beeld is en erbij betrokken wordt, dus ook de huisartsen en wijkverpleegkundigen. Zo loopt er een pilot met huisartsen, waarbij een extra contactmoment wordt ingepland met de betrokken casemanager en huisarts. Dit om extra waardevolle informatie rondom een patiënt op te halen, maar ook om verder te bouwen aan het versterken van de relatie tussen huisarts en casemanager, waardoor zij elkaar in het vervolg hopelijk nog makkelijker weten te vinden.

 

Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor RO West voor komend jaar?

Een grote uitdaging is het creëren van vertrouwen tussen de ziekenhuizen in ons netwerk. Om de beste zorg voor de patiënt te kunnen bieden zullen we elkaar iets moeten gunnen.

In het belang van RO West zullen we de mensen die veel tijd in het netwerk stoppen goed moeten faciliteren. Bij Reinier vinden we medisch leiderschap erg belangrijk en zorgprofessionals krijgen daarom tijd om hier invulling aan te geven. Ik zou het beschikbaar maken van meer tijd ook graag terugzien in ons netwerk.

 

 

Aan wie geef jij het stokje door?

Onno Guicherit, Voorzitter Oncologiecommissie en chirurg bij HMC