Palliatieve zorg

Als u niet meer beter wordt

De palliatieve fase begint op het moment dat duidelijk wordt dat je niet meer beter kunt worden. Dit kan van dagen tot enkele maanden of jaren duren.

In de palliatieve fase kun je palliatieve zorg krijgen. Dat is zorg en ondersteuning op allerlei gebieden van het leven: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel. Deze zorg heeft als doel om je leven nog zo aangenaam mogelijk te maken. Ook je naasten kunnen hulp of ondersteuning krijgen. Soms zijn ook nog palliatieve behandelingen mogelijk. Die zijn dan gericht op het remmen van de ziekte en op het verminderen van lichamelijke klachten. Je kunt er niet meer door genezen.

De arts zal je begeleiden bij het maken van keuzes over de behandeling. Je beslist samen met je arts welke zorg het beste bij je past. Uiteindelijk bepaal je zelf wat er gebeurt.

Video: uitleg palliatieve zorg

Als je kanker hebt en te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, kan dat heftige emoties oproepen. Vaak heb je ook vragen. Het is goed om te weten dat je hulp kunt krijgen en dat je daar om mag vragen. In deze video legt NFK uit wat je mogelijkheden zijn.

Waaruit bestaat palliatieve zorg?

 • Pijn en andere ziektesymptomen behandelen;
 • Psychologische en sociale problemen behandelen;
 • Aandacht geven aan zingeving en spiritualiteit;
 • De patiënt ondersteunen bij een zo goed mogelijke kwaliteit van leven;
 • De patiënt en de naasten ondersteunen bij het afronden van het leven en bij het afscheid nemen;
 • Naasten ondersteunen bij de omgang met de zieke en bij rouwverwerking na het overlijden.

Netwerkgroep in de regio

De netwerkgroep Palliatie vertegenwoordigt de aangesloten ziekenhuizen. Zij staan voor dezelfde uitdaging: niet alleen kijken naar de lichamelijke klachten van de patiënt in de palliatieve fase maar naar de hele mens, met als doel meer passende zorg te bieden (Juiste Zorg Op De Juiste Plek). Bij patiënten in de palliatieve fase wordt gekeken naar 4 domeinen:  fysiek, psychisch, sociaal en existentieel.
Er is veel kennis aanwezig in de regio en door deze regionale samenwerking in OncoWest (Oncologie West-Nederland) brengen we de expertise bij elkaar.

Visie
Breed beschikbare palliatieve zorg voor alle patiënten met een ongeneeslijke ziekte, of dit nu een oncologische aandoening, hartfalen, COPD of bijv ernstig nierfalen is. Iedere zorgverlener met basiskennis kan palliatieve zorg verlenen. Kaderartsen palliatieve zorg, palliatieve teams in ziekenhuizen, en regionaal werkende consultatie teams zijn beschikbaar als expert.

Doel
Palliatieve zorg voor patiënten met een oncologische aandoening en hun naasten incorporeren in de normale zorg, zowel in de eerste- als in de tweedelijn, met als doel verbetering van kwaliteit van leven, en leveren van gepaste zorg gedurende het ziekteproces. Palliatieve zorg wordt te vaak nog gelijk gesteld aan terminale zorg. De uitdaging is om dit in een beter daglicht te krijgen. Financiering van palliatieve zorg is ook een uitdaging, dit geldt voor intramurale teams, maar ook voor transmuraal werken.

De werkgroep zet in op de volgende onderwerpen en acties:

 • Palliatieve zorg voor het voetlicht brengen;
 • Aandacht voor inzet tijdige palliatieve zorg;
 • Integratie in de reguliere zorg;
 • Delen van best practices en werkwijzen;
 • Kennisoverdracht;
 • Opleiden;
 • Organiseren inzet palliatie-teams;
 • Duurzame bekostiging.
Poliklinische palliatieve zorg Vanuit Juiste Zorg Juiste Plek (JZJP) is een initiatief gestart om de poliklinische palliatieve zorg vorm te geven. “Op verzoek van een medisch specialist zagen wij al wat patiënten poliklinisch, maar dit gaan we nu uitbreiden. De komende maanden gaan we met de verschillende vakgroepen om tafel om te kijken welke patiënten eerder naar ons doorverwezen kunnen worden en wat we voor hen kunnen betekenen. We horen veel van patiënten dat ze ons eerder in het traject hadden willen zien. Door dit initiatief kan dat.”Leven“Palliatieve zorg draait om zoveel meer dan overlijden. Het draait om het leven, en hoe de patiënt het leven dat er nog is wil invullen. Zonder crisisopnames, stress en ellende.”

De rol van zorgverleners

Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren van patiënten en hun naasten , door bijvoorbeeld het voorkomen of verlichten van lijden. Dit wordt gedaan door middel van vroegtijdige signalering, met aandacht voor pro-actieve zorgplanning, en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie en zorgt voor toegang tot informatie en keuzemogelijkheden. Alle zorgverleners worden geacht palliatieve zorg te kunnen bieden, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners.

Palliatieve zorg wordt geboden in de hele gezondheidszorg: ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices en thuis ondersteund door thuiszorgorganisaties. De verwachting is dat door de vergrijzing, de toename van het aantal chronische zieken en het aantal sterfgevallen de vraag naar palliatieve zorg de komende jaren zal toenemen. Ook de aandacht voor palliatieve zorg groeit, wat in de toekomst kan zorgen voor een toename van vraag.

Tijdige integratie palliatieve zorg binnen de oncologie

Presentatie voor huisartsen tijdens Symposium voor eerstelijnszorg nov. 22

Palliatieve systemische therapie

Presentatie voor huisartsen tijdens Symposium voor eerstelijnszorg nov. 22

Rol verpleegkundig specialist in een netwerk

Presentatie voor huisartsen tijdens Symposium voor eerstelijnszorg nov. 22

Agenda

30/05/2024

Bijeenkomst NG Palliatie

Online

03/06/2024

NTG Gynaecologie

Online

10/06/2024

NTG Upper GI

Online

de hele agenda

Nieuws

meer nieuws

30 april 2024

Terugblik OncoWest werkconferentie 2024

Centraal stond netwerkzorg in relatie tot het IZA. Hierbij een terugblik op de sprekers met een link naar hun presentaties. 

2 april 2024

OncoWest Werkconferentie op 16 april in teken van netwerkzorg

Ook dit jaar organiseren wij een werkconferentie voor de regio voor en met betrokkenen in ons oncologienetwerk. Aanmelden t/m 5 april.

Vertegenwoordigers in de netwerkgroep Palliatie:

Wendy van der Deure

Internist-oncoloog en Kaderarts palliatieve zorg

Voorzitter

Yvette van der Linden

Radiotherapeut

Vicevoorzitter

Anne-Marie den Boer

Projectleider

Programmateam

Simone Hulzebosch

Verpleegkundig Specialist

Annelie Vulink

Internist-oncoloog

Leontine Spierings

Internist-oncoloog

Henk Codrington

Longarts

Anouk Jochems

Internist-oncoloog

Anke van der Pas

Internist-oncoloog

Leander van Gerven

Internist-oncoloog

Miranda Heemskerk- van der Maat

Verpleegkundig Specialist

Maarten Dekker

Huisarts/ Kaderarts palliatieve zorg

Denise Sampimon

Internist-oncoloog

Barbara van den Berg- Zwarteveld

Verpleegkundig Specialist

Annemieke van Seggelen

Verpleegkundig Specialist

Marleen Kiers

Klinisch Geriater

Esther Ponsioen

Verpleegkundig Specialist

Birgit Kirschner

Verpleegkundig Specialist