Projecten

We ontwikkelen , toetsen en implementeren in verschillende projecten oplossingen en good practices die bijdragen aan een goed functionerend oncologienetwerk. Dit doen we met projecten voor de regio (West-Nederland) maar ook met bepaalde projecten voor heel Nederland. Een overzicht van het programma Citrien 2.0 ‘Naar regionale oncologienetwerken’ staat op www.oncologienetwerken.nl.

Hieronder een overzicht van de projecten die bij OncoWest lopen:

Start verkenning naar een digitaal MDO-portaal

Oncologienetwerken bespreken een deel van hun patiënten in een regionaal multidisciplinair overleg (MDO). Dit overleg van zorgprofession …

Project OncoWest: Regionale digitale pathologie

De ontwikkeling van digitale pathologie is een belangrijke innovatie van de afgelopen jaren in het vakgebied. Daarmee kunnen de organisat …

Regionale pilot: Aantoonbare kwaliteit netwerkzorg

De pilot is erop gericht de generieke en tumor specifieke kwaliteit van oncologische netwerkzorg aantoonbaar te maken met inbreng van de …

Gegevenssets oncologie endocriene tumoren

Doel is binnen een periode van 2-3 jaar een proces- en systeemondersteuning te realiseren waarbij data eenmalig geregistreerd worden, waa …

Regionale proeftuin: Waardegedreven zorg in netwerken – ovariumcarcinoom

RO West kent een regionaal zorgpad voor onder meer patiënten met ovariumcarcinoom dat is vormgegeven door verpleegkundig specialisten va …

Landelijk project: Passend behandelplan darmkanker

Dit project richt zich op het verzamelen en beschikbaar stellen van de ziektegerichte en persoonsgerichte informatie van patiënten met d …