Studieplatform Trial Eye – aanmelden

Studieplatform Trial Eye voor oncologie en hematologie

Voor ziekenhuismedewerkers:

 

Om de toegang tot klinisch onderzoek voor patiënten te verbeteren is het Trial Eye platform (van iClusion) ontwikkeld. Dit helpt ziekenhuizen onder andere bij het delen van informatie over welke studies openstaan voor deelname. Trial Eye is toegankelijk voor ziekenhuispersoneel betrokken bij of geïnteresseerd in klinisch onderzoek. Een aantal ziekenhuizen in de regio had al goede ervaringen met het platform en het doel was om ook de andere ziekenhuizen aan te laten sluiten. En dat is gelukt! Binnen RO West kunnen alle zeven ziekenhuizen nu gebruik maken van het regionaal trial overzicht. Dit houdt in dat naast een compleet overzicht van alle openstaande studies binnen de oncologie en hematologie in Nederland ook gefilterd kan worden op het eigen ziekenhuis en op de andere RO West ziekenhuizen. De afgelopen maanden hebben binnen RO West de werkgroepleden Klinisch Onderzoek (KO) en iClusion zich ingespannen om dit voor elkaar te krijgen.

 

Doel van het studieplatform:

  • Klinische studies makkelijker en toegankelijker maken voor patiënten
  • Een actueel overzicht van oncologische en hematologische studies binnen regio RO West
  • Makkelijk patiënten doorverwijzen voor klinische studies binnen RO West

 

Hoe krijg ik toegang?

Voor toegang tot het studieplatform maak je eerst een account aan via:

https://trial-eye.com/login/requestAccount

Verplichte gegevens om in te vullen zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Emailadres van ziekenhuis, geen privé (belangrijk i.v.m. verificatie)
  • Functie in ziekenhuis

Na aanmelden wordt een email ter verificatie naar het opgegeven mailadres gestuurd. Na bevestiging op de toegestuurde link is er toegang tot het account. Eventueel kan het werkgroeplid KO van jouw ziekenhuis je hierin ondersteunen of toegang voor je regelen (zie contactoverzicht onderaan).

Lees hier voor instructie de gebruikershandleiding.

De persoonsgegevens worden niet met andere bedrijven gedeeld en volgens de geldende AVG-regelgeving opgeslagen en verwerkt. Vanuit het systeem worden beperkt notificaties verstuurd over nieuw geopende studies. Via de persoonlijke profielpagina kun je zelf bepalen welke notificaties je wilt ontvangen.

 

Overzicht openstaande studies landelijk, in eigen ziekenhuis én binnen RO West

Ziekenhuismedewerkers kunnen zoeken naar lopende studies landelijk maar ook binnen het eigen ziekenhuis en binnen de regio van RO West. Dit informatieoverzicht is vanaf nu altijd online beschikbaar. Er zijn dus geen excellijstjes meer nodig. Via vaste contactpersonen in de zeven ziekenhuizen zorgt iClusion voor het bijhouden van de actuele informatie.

Elke ziekenhuismedewerker in Nederland kan een gratis account aanmaken op Trial Eye. iClusion kan deze dienst kostenloos beschikbaar stellen door sponsoren te helpen met het opstarten van studies. iClusion krijgt hier namelijk een vergoeding voor. In ruil voor de service aan RO West krijgt iClusion de mogelijkheid om studies aan te bieden aan de ziekenhuizen die onafhankelijk kunnen besluiten of ze willen deelnemen of niet.

 

www.Heyleys.nl voor patiënten

Vorig jaar lanceerde iClusion een website voor patiënten en hun naasten: www.heyleys.nl. Deze website bevat dezelfde studies als Trial Eye maar de getoonde informatie is aangepast in begrijpelijke taal voor patiënten. Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met patiëntverenigingen, artsen en verpleegkundigen en is bedoeld om patiënten aan te moedigen het gesprek, over klinisch onderzoek met hun behandelaars, aan te gaan.

 

Meer informatie of vragen over het gebruik van Trial Eye?

Voor meer informatie of vragen over het studieplatform en het up to date houden van het studieoverzicht kan je contact opnemen met Jurjen Zandstra van iClusion, jurjen.zandstra@iclusion.com, Tapasya Vreeken regionale projectleider RO West, T.M.Vreeken-van_Tol@lumc.nl of met het werkgroeplid KO van jouw ziekenhuis (zie onderstaande contactpersonen).

 

 

Ziekenhuis Werkgroep Klinisch Onderzoek Emailadres
Alrijne Ziekenhuis Esther van Staveren ervanstaveren2@alrijne.nl
Groene Hart Ziekenhuis Kim van Elst Kim.van.Elst@ghz.nl
HagaZiekenhuis Yorrick Visser Y.Visser@hagaziekenhuis.nl
HMC Diana  Grootendorst diana.grootendorst@landsteiner.nl
LangeLand Ziekenhuis Martien Lugt m.lugt@llz.nl
LUMC Elma Meershoek – Klein Kranenbarg W.M.Meershoek-Klein_Kranenbarg@lumc.nl
LUMC Jan Ouwerkerk J.Ouwerkerk@lumc.nl
LUMC Birgit van den Bos B.van_den_Bos@lumc.nl
Reinier de Graaf Gasthuis Edith van Druten E.vanDruten@rdgg.nl

 

www.trial-eye.com

www.heyleys.nl

www.iclusion.com