Hersenen

Het expertteam Neuro oncologie houdt zich bezig met de kwaliteit van zorg in West-Nederland op het gebied van hersentumoren en andere vormen van kanker van het zenuwstelsel.

Neuroloog Kees van Ettekoven legt uit waarom hij zijn deelname aan het expertteam Neuro Oncologie van OncoWest belangrijk vindt en wat patiënten merken van de regionale samenwerking.

Patiëntinformatie

Na het horen van de diagnose kanker komt er veel op je af. Naast de verwerking zul je verschillende besluiten moeten nemen. Om je hierbij zo goed mogelijk te helpen, vindt je hieronder video’s met uitleg over het zorgproces, de behandeling en informatie over klachten en gevolgen bij een hersentumor/glioom.

Deze informatie is met grote zorgvuldigheid ontwikkeld door de medisch specialisten van de zeven ziekenhuizen in de regio en bedoeld als aanvulling op het persoonlijke gesprek met uw arts en verpleegkundig specialist.

Gespreksagenda Hersentumor

De Gespreksagenda is een hulpmiddel voor patiënten met een hersentumor en hun naasten. Hiermee kan hij/zij zich voorbereiden op het gesprek met de arts. De afbeeldingen helpen hierbij. Download hier de Gespreksagenda (PDF).

Toelichting Gespreksagenda

De Gespreksagenda is er voor zorgverleners en hun patiënten. Om bij mensen met een hersentumor en hun naasten de zorg en ondersteuningsbehoeften te kunnen herkennen, erkennen en monitoren. In de toelichting lees je hoe de Gespreksagenda werkt.

Zorgproces (verdenking op) hersentumor/glioom

Behandeling hersentumor/glioom

Klachten en gevolgen hersentumor/glioom

Uitleg voor mensen met afasie en hersentumor

Mensen met een taalstoornis veroorzaakt door een hersenbeschadiging (afasie) zullen samen met de arts beslissingen moeten nemen over hun behandeling. Het is belangrijk dat patiënten met afasie begrijpen welke keuzes zij hebben en weten wat er gaat gebeuren. In onderstaande informatie (link) wordt  in korte, begrijpelijke zinnen met afbeeldingen uitgelegd hoe de behandeling eruit ziet.

Moeilijke woordenlijst (mensen met afasie)

De informatie voor mensen met afasie over de behandeling van een hersentumor is in begrijpelijke taal gemaakt. De moeilijke woorden in de behandeling leggen we in deze woordenlijst verder uit.

Agenda

18/06/2024

NTG Neuro-oncologie

Online

19/11/2024

NTG Neuro-oncologie

Online

de hele agenda

Nieuws

meer nieuws

30 april 2024

Terugblik OncoWest werkconferentie 2024

Centraal stond netwerkzorg in relatie tot het IZA. Hierbij een terugblik op de sprekers met een link naar hun presentaties. 

2 april 2024

OncoWest Werkconferentie op 16 april in teken van netwerkzorg

Ook dit jaar organiseren wij een werkconferentie voor de regio voor en met betrokkenen in ons oncologienetwerk. Aanmelden t/m 5 april.

Vertegenwoordigers in het expertteam Neuro Oncologie:

Johan Koekkoek

Neuro-oncoloog

Voorzitter

Marike Broekman

Neurochirurg

Vicevoorzitter

Anne-Marie den Boer

Projectleider

Programmateam

Marit Suttorp

internist-oncoloog

Rob Nabuurs

Neurochirurg

Barbara van den Berg- Zwarteveld

Verpleegkundig Specialist

Sander Wagemakers

Neuroloog

Rishi Nandoe Tewarie

Neurochirurg

Sjoerd van Duinen

Neuropatholoog

Rob Verdijk

Neuropatholoog

Frank Speetjens

Internist-oncoloog

Maaike Vos

Neuro-oncoloog

Martin Taphoorn

Neuro-oncoloog

Rianne Oosterkamp

Internist-oncoloog

Stas Zylics

Neuroloog

Ida Coremans

Radiotherapeut

Kees van Ettekoven

Neuroloog

Jan Huib Franssen

Radiotherapeut

Danny Houtsma

Internist-oncoloog

Karlijn Verwer

Neuroloog

Erdogan Batman

Internist-oncoloog

Christa Benit

Neuroloog

Mark Kruit

Neuroradioloog

Claudine Nogarede

Verpleegkundig Specialist

Monique Baas

Verpleegkundig consulent/casemanager

Martin van den Bent

Neuro-oncoloog

Walter Taal

Neuro-oncoloog

Lara Fritz

Verpleegkundig Specialist

Jaap Zindler

Radiotherapeut

Melissa Kerkhof

Neuro-oncoloog

Niek Maas

Neuropatholoog

Denise Sampimon

Internist-oncoloog