Darmen

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 12.000 mensen de diagnose darmkanker. Dit betreft meestal kanker in de dikke darm, kanker in de dunne darm is relatief zeldzaam. Darmkanker ontstaat bijna altijd uit een poliep (een goedaardig gezwel) in de darmwand. Voor patiënten met darmkanker werken de zeven ziekenhuizen in de regio nauw samen in het expertteam Colorectale tumoren. Dit team houdt zich bezig met de kwaliteit van zorg binnen de regio West voor dikkedarm- en endeldarmkanker.

Patiënten en huisartsen worden hierbij actief betrokken en beslissen mee over een op maat gemaakt behandelplan. Daarnaast krijgt iedere patiënt een casemanager: een vast aanspreekpunt gedurende het gehele traject.

 

Internist-oncoloog Leontine Spierings vertelt welke rol het expertteam Darmkanker vervult in de regionale samenwerking en welke kansen zij ziet.

In deze video legt chirurg Koen Peeters samen met verpleegkundig specialist Chantal van Dorp uit hoe je darmkanker herkent en hoe het behandeld kan worden.

Informatie over diagnose t/m de behandeling

Ondersteunt patiënten in elke fase, van diagnose tot en met behandeling, van herstel tot leven met de gevolgen ervan, en óók als geen genezing mogelijk is. De kwaliteit van leven staat in al deze fases centraal.

Functionele stoornissen na behandeling rectumcarcinoom

Presentatie voor huisartsen tijdens Symposium voor eerstelijnszorg nov. 22

Agenda

25/06/2024

Bijeenkomst VOC

Online

09/09/2024

NTG Gynaecologie

Online

10/09/2024

Bijeenkomst VOC

Online

de hele agenda

Nieuws

meer nieuws

11 juni 2024

5 vragen aan …

Maak kennis met de vertegenwoordigers in het oncologienetwerk OncoWest! Hier lees je wat hun drijfveren zijn en welke ambities zij hebben …

30 april 2024

Terugblik OncoWest werkconferentie 2024

Centraal stond netwerkzorg in relatie tot het IZA. Hierbij een terugblik op de sprekers met een link naar hun presentaties. 

Vertegenwoordigers in het expertteam Darmen:

Koen Peeters

Chirurg

Voorzitter

Leontine Spierings

Internist-oncoloog

Vicevoorzitter

Anne-Marie den Boer

Projectleider

Programmateam

Wesley Hartman

Internist-oncoloog

Joukje Bosman

MDL-arts

Cynthia Holterhues

Internist-oncoloog

Carlien Buis

Verpleegkundig Specialist

Miranda van Rossum

Gespecialiseerd oncologieverpleegkundige

Leander van Gerven

Internist-oncoloog

Jilling Bergmann

MDL-arts

Jurjen Boonstra

MDL-arts

Josbert Keller

MDL-arts

Esther Stoop

MDL-arts

Jaap Kloek

MDL-arts

Tjeerd Aukema

Chirurg

Daphne Roos

Chirurg

Jan-Willem Dekker

Chirurg

Bob Heijnen

Chirurg

Sanne van Aalten

Chirurg

Peter Neijenhuis

Chirurg

Marinke Westerterp

Chirurg

Erdogan Batman

Internist-oncoloog

Frank Speetjens

Internist-oncoloog

Marlies van Bekkum

Internist-oncoloog

Addy van de Luijtgaarden

Internist-oncoloog

Frank Jeurissen

Internist-oncoloog

Heleen Ceha

Radiotherapeut

Jan Huib Franssen

Radiotherapeut

Shirin Shahbazi Feshtali

Radioloog

Sandra de Bruijn

Verpleegkundig Specialist

Marissa Cloos- van Balen

Internist-oncoloog

Jolein van der Kraan

MDL arts

Koen de Jong

MDL arts

Fabian Holman

Chirurg

Deborah Eschbach

Radiotherapeut

Irene de Groot- van Veen

Verpleegkundig Specialist

Esther Selier

Verpleegkundig Specialist

Youssef El-Massoudi

Chirurg

Chantal van Dorp

Verpleegkundig Specialist