Borst

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij borstkanker. Meestal zijn dit meerdere behandelingen tegelijk of na elkaar. Samen met uw arts bespreekt u wat in uw situatie de beste behandelingen zijn. Dat hangt onder andere af van de soort borstkanker en hoe uitgebreid de ziekte is.

Internist-oncoloog Anke van der Pas vertelt hoe zij de regionale samenwerking ervaart in het expertteam Borstkanker (Mammacarcinoom) en wat de patiënt hiervan merkt.

Samenwerking in de regio

In Nederland krijgt één op de zeven vrouwen de diagnose borstkanker. De zorg voor patiënten met kanker wordt ook ingewikkelder en worden er steeds meer eisen gesteld aan de kwaliteit van de kankerzorg.

Een van de gestelde eisen is dat een ziekenhuis ervaren moet zijn in het uitvoeren van de behandelingen. Dit betekent dat een ziekenhuis een bepaalde behandeling alleen nog mag uitvoeren als zij een minimum aantal van deze behandelingen per jaar uitvoeren. Dus niet alle ziekenhuizen mogen alle behandelingen of operaties van kankerzorg zelf verrichten. De aangesloten ziekenhuizen in het netwerk van OncoWest werken samen en maken daarom afspraken waar patiënten met specifieke tumoren voor hun behandeling terecht kunnen in de eigen regio. Hierdoor kan het zijn dat patiënten door hun eigen ziekenhuis worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis in de regio.

Patiëntinformatie

Deze informatie is met grote zorgvuldigheid ontwikkeld door de medisch specialisten van de zeven ziekenhuizen in de regio en bedoeld als aanvulling op het persoonlijke gesprek met uw arts en verpleegkundig specialist.

Behoefte aan informatie, ondersteuning of contact?

Lees verder op de website van de landelijke Borstkankervereniging. Zij kunnen u ook in contact brengen met lotgenoten.

Immunotherapie bij borstkanker

Presentatie voor huisartsen tijdens Symposium voor eerstelijnszorg nov. 22

Hormoongevoelig gemetastaseerd mammacarcinoom

Presentatie voor huisartsen tijdens Symposium voor eerstelijnszorg nov. 22

Agenda

13/06/2024

NTG Mamma

Online

12/11/2024

NTG Mamma

Online

de hele agenda

Nieuws

meer nieuws

30 april 2024

Terugblik OncoWest werkconferentie 2024

Centraal stond netwerkzorg in relatie tot het IZA. Hierbij een terugblik op de sprekers met een link naar hun presentaties. 

2 april 2024

OncoWest Werkconferentie op 16 april in teken van netwerkzorg

Ook dit jaar organiseren wij een werkconferentie voor de regio voor en met betrokkenen in ons oncologienetwerk. Aanmelden t/m 5 april.

Vertegenwoordigers in het expertteam Borstkanker:

Rianne Oosterkamp

Internist-oncoloog

Voorzitter

Eugenie Linthorst

Chirurg

Vicevoorzitter

Anne-Marie den Boer

Projectleider

Programmateam

Marit Suttorp

internist-oncoloog

Marissa Cloos- van Balen

Internist-oncoloog

Marcel Andriessen

Chirurg

Floris Verbeek

Chirurg

Cynthia Holterhues

Internist-oncoloog

Martine Twigt

Verpleegkundig Specialist

Rieneke Moeri

Radiotherapeut

Sophie Bosma

Radiotherapeut

Myra Rodrigues

Radiotherapeut

Ilse Jannink

Chirurg

Michaela Schilders

Chirurg

Frank Toonen

Internist-oncoloog

Marcelle Immink

Radiotherapeut

Gerrit-Jan Liefers

Chirurg

Nir Weijl

Internist-oncoloog

Johanneke Portielje

Internist-oncoloog

Judith Kroep

Internist-oncoloog

Gabriëlle Speijer

Radiotherapeut

Marieke Straver

Chirurg

Onno Guicherit

Chirurg

Antoinette Verbeek

Radiotherapeut

Danny Houtsma

Internist-oncoloog

Anneke Zeillemaker

Chirurg

Anke van der Pas

Internist-oncoloog

Andrea Wijnen

Verpleegkundig Specialist

Martien van der Lugt

Verpleegkundig Specialist

Martijne van 't Riet

Chirurg

Marlies van Bekkum

Internist-oncoloog

Wendeline van der Made

Chirurg

Lemonitsa Mammatas

Internist-oncoloog

Stephanie de Boer

Radiotherapeut

Marte Smits

Verpleegkundig Specialist

Alice van der Meij

Verpleegkundig Specialist

Marielle Bakker

Verpleegkundig Specialist

Vera van Achthoven

Verpleegkundig Specialist

Marielle van Vugt

Verpleegkundig Specialist

Annelie Vulink

Internist-oncoloog