Jaarverslagen

6 juli 2021

In onderstaande jaarverslagen leest u over de gerealiseerde acties en projecten van de verschillende expertteams van OncoWest. Ook is een apart jaaroverzicht toegevoegd met aantallen patiëntbehandelingen per tumortype in de regio West-Nederland (bron: IKNL).