Cliëntenraden ziekenhuizen

16 maart 2021

De mening van patiënten is belangrijk

Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen en behoeften van patiënten, is het belangrijk om te weten wat er onder patiënten leeft. De ziekenhuizen in de regio hebben daarom ieder een eigen Cliëntenraad of Cliënten Advies Raad (CAR). Deze cliëntenraden bestaan uit betrokken burgers die de belangen van patiënten behartigen. Zij adviseren het bestuur van een ziekenhuis over allerlei onderwerpen die over de kwaliteit van de patiëntenzorg gaan. Zo draagt de Cliëntenraad bij aan de zorgkwaliteit van het ziekenhuis en bewaken zij de .

Overzicht Cliëntenraden in de regio:

Cliëntenraad Alrijne Zorggroep

Cliëntenraad Groene Hart Ziekenhuis

Cliëntenraad HagaZiekenhuis

Cliëntenraad HMC

Cliëntenraad LangeLand Ziekenhuis  

Cliëntenraad LUMC

Cliëntenraad Reinier de Graaf