Over ons

2 maart 2021

Samenwerkende ziekenhuizen

Download PDF

OncoWest (was Regionaal Oncologienetwerk West) is een samenwerkingsverband tussen de ziekenhuizen in West-Nederland:

OncoWest werkt samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Gezamenlijke ambitie

De ziekenhuizen in het regionale netwerk van OncoWest delen met elkaar dezelfde ambitie:

Iedere patiënt krijgt integrale kwalitatief optimale oncologische zorg binnen de regio. Dichtbij als het kan, elders als het moet en altijd in samenhang.

De ziekenhuizen werken daarin samen op een open, transparante en gelijkwaardige basis, gericht op kwaliteit voor de patiënten. Er wordt samengewerkt op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

Binnen de ziekenhuizen is een grote hoeveelheid kennis, expertise en ervaring aanwezig op het gebied van oncologie. De uitwisseling van al die kennis en expertise neemt dankzij OncoWest verder toe. Dat leidt tot de beste en gelijkwaardige zorg in ieder deelnemend ziekenhuis, onafhankelijk in welk ziekenhuis het traject voor de patiënt begint.

De noodzaak van dit netwerk

Het aantal patiënten met kanker neemt toe. Elk jaar krijgen ruim 100.000 mensen in Nederland te horen dat zij een vorm van kanker hebben. De zorg voor patiënten met kanker wordt ook ingewikkelder en worden er landelijk steeds meer eisen gesteld aan de kwaliteit van de kankerzorg. Een van de gestelde eisen is dat een ziekenhuis ervaren moet zijn in het uitvoeren van de behandelingen. Dat betekent dat een ziekenhuis een bepaalde behandeling alleen nog mag uitvoeren als zij voldoet aan een minimum aantal behandelingen per jaar om expertise te behouden (volumenorm). Dit betekent dat niet meer alle ziekenhuizen, alle behandelingen of operaties van kankerzorg zelf mogen verrichten. De ziekenhuizen in het OncoWest netwerk hebben daarom afspraken gemaakt omdat zij het belangrijk vinden om patiënten zorg te kunnen bieden in de eigen regio. Hierdoor kunnen patiënten worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis in de regio.

Goede overdracht kankerpatiënten

Patiënten die zorg voor kanker nodig hebben, kunnen voor het onderzoek en voor nazorg terecht in hun eigen ziekenhuis. Voor de behandeling of operatie zelf worden zij soms verwezen naar een ander ziekenhuis. Om ervoor te zorgen dat de overdracht tussen de ziekenhuizen goed verloopt, is samenwerking noodzakelijk. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de meeste diagnostiek, behandelingen en nazorg voor patiënten in de regio, dichtbij huis, beschikbaar blijft.

Samenwerking eerstelijnszorg en patiëntenverenigingen

OncoWest wil actief samenwerken met patiënten(verenigingen), huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, POH-Oncologie en zorgverzekeraars. De  betrokkenheid is vooral gericht op de kwaliteit van zorg en verbetering van zorgprocessen.

Via de ziekenhuizen staat OncoWest in contact met de cliëntenraden, medisch specialistische bedrijven, ondernemings- en medezeggenschapsraden over de vorderingen en ontwikkelingen binnen het netwerk.