Klinisch onderzoek

Klinisch onderzoek is eigenlijk een term voor onderzoek bij mensen in het ziekenhuis (de kliniek). Klinisch onderzoek bestaat uit drie fasen en in elke fase worden verschillende dingen onderzocht.

Fase I-onderzoek:

Normaal gesproken zijn de eerste onderzoeken met een nieuw geneesmiddel bij mensen Fase I-onderzoeken. Deze onderzoeken worden meestal uitgevoerd met een kleine groep patiënten. Het doel van fase I-onderzoek is het uitvinden van een veilige dosis en te zien of er ook bijwerkingen zijn. De eerste toegediende dosis is heel laag, en deze wordt geleidelijk opgevoerd als er geen of slechts lichte bijwerkingen worden waargenomen.

Fase II-onderzoek:

Fase II-onderzoeken worden doorgaans uitgevoerd met een kleine groep patiënten die nauwkeurig worden gecontroleerd. Fase-II onderzoeken zijn vaak groter dan Fase I-onderzoeken en worden opgezet om te kijken of het geneesmiddel een gunstig effect heeft op de ziekte. Het nieuwe geneesmiddel wordt mogelijk vergeleken met een bestaande behandeling of een placebo. Ze worden ook opgezet om het beste doseringsschema te bepalen en de beste manier om bijwerkingen te behandelen.

Fase III-onderzoek:

Fase III-onderzoeken zijn meestal grootschalig (met duizenden patiënten) en er zijn meerdere onderzoekslocaties bij betrokken, soms in verschillende landen. In deze onderzoeken wordt het nieuwe geneesmiddel vergeleken met bestaande behandelingen of een placebo om de veiligheid en werkzaamheid van het nieuwe geneesmiddel aan te tonen. De meeste fase III-onderzoeken zijn gerandomiseerd. Het hele traject van klinisch onderzoek kan wel tien jaar duren, maar ook korter of langer. Meer informatie over de verschillende onderzoeksfasen is te vinden in de woordenlijst.

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor klinisch onderzoek. Er zijn namelijk heel veel factoren van invloed op mogelijke deelname. Deze hebben te maken met het onderzoek zelf, met de ziekte, met de conditie en wensen van de patiënt.

 

Research verpleegkundige oncologie Edith van Druten vertelt wat haar persoonlijke motivatie is om voor klinisch onderzoek samen te werken in de regio en aan welke verbeteringen zij nog graag wil werken.

Netwerkgroep in de regio

De netwerkgroep Klinisch Onderzoek is vanaf 2019 begonnen om in de zeven ziekenhuizen meer bekendheid te geven aan de verschillende studies waaraan patiënten in de regio kunnen deelnemen. Meer patiënten die kunnen en willen deelnemen aan onderzoek levert betere zorg, beter onderwijs en onderzoek.

In het expertteam zijn alle zeven ziekenhuizen vertegenwoordigd.

Behalve de rol als adviesorgaan voor de vertegenwoordigers van de oncologiecommissies (VOC) en de besturen (BO) van de deelnemende ziekenhuizen, richt het expertteam zich op:

 • het vergroten van trialparticipatie,
 • het regionaal en overzichtelijk weergeven van studies,
 • netwerkvorming,
 • uniformeren van werkwijze en
 • delen van ‘best practices’.

www.Heyleys.nl

Voor patiënten

Voor patiënten en hun naasten is er een website Heyleys met een overzicht van lopende studies in Nederland en in de regio. Uw arts kan u hierover informeren. De website is tot stand gekomen in samenwerking met patiëntverenigingen, artsen en verpleegkundigen en is bedoeld om patiënten aan te moedigen het gesprek, over klinisch onderzoek met hun behandelaren, aan te gaan.

Visie en ambitie

De netwerkgroep Klinisch onderzoek wil deelname aan onderzoek voor oncologie vergroten door optimale regionale research samenwerking op het gebied van:

 • inzage in studies,
 • werkwijze,
 • vergroten netwerk en
 • het researchniveau regionaal gelijk krijgen en houden.

Het expertteam wil de kwaliteit van het wetenschappelijke onderdeel van RO West en het researchniveau optimaliseren door te fungeren als adviesorgaan voor de vertegenwoordigers van de oncologiecommissies (VOC) en de aangesloten zeven ziekehuisbesturen (BO). Hierbij richt de werkgroep zich op:

 • het vergroten van trialparticipatie,
 • het regionaal en overzichtelijk weergeven van studies,
 • netwerkvorming,
 • uniformeren van werkwijze en
 • delen van ‘best practices’.

Doelstellingen 2021-2022

Doelstellingen 2021

 • Advies geven over het gebruik van een (digitale externe) studie database, waarin overzichtelijk regionaal de studies in weergegeven worden en trial logistiek verbeterd wordt door structurele kennisdelen m.b.t. studies.
 • Een gebruikersmeeting in te plannen met de door de werkgroep geadviseerde partij en de gebruikers om hen de kans te geven om, daadwerkelijk voor de besluitvorming, nader kennis te maken met deze database.
 • Per ziekenhuis een overzicht te maken van de te gebruiken klinische research SOP’s en bij afwezigheid van SOP’s aan te vullen met regionaal gedeelde documenten.
 • De regionale verwijzing van andere ziekenhuizen t.b.v. interventie studies in kaart brengen.

Doelstellingen 2022

 • Gehele implementatie van de (digitale externe) studie database (iClusion) binnen de ziekenhuizen van OncoWest.
 • Toepassing en gebruik van de (digitale externe) studie database (iClusion) door de gebruikers/stakeholders binnen de dagelijkse processen.
 • Regionale uniformiteit creëren door inzage te geven in elkaars werkwijze m.b.t. indieningen.

Studieplatform Trial Eye

Om de toegang tot klinisch onderzoek voor patiënten te verbeteren is het Trial Eye platform (van iClusion) ontwikkeld. Dit helpt ziekenhuizen onder andere bij het delen van informatie over welke studies openstaan voor deelname. Trial Eye is toegankelijk voor ziekenhuispersoneel betrokken bij of geïnteresseerd in klinisch onderzoek. De zeven aangesloten ziekenhuizen maken gebruik van het regionaal trial overzicht. Dit houdt in dat naast een compleet overzicht van alle openstaande studies binnen de oncologie en hematologie in Nederland ook gefilterd kan worden op het eigen ziekenhuis en op de OncoWest ziekenhuizen in West-Nederland.

Agenda

09/09/2024

NTG Gynaecologie

Online

10/09/2024

Bijeenkomst VOC

Online

19/09/2024

Bijeenkomst Bestuurlijk Overleg

Online

de hele agenda

Nieuws

meer nieuws

2 juli 2024

Jaarverslag 2023

Lees hier wat de expertteams en netwerkgroepen afgelopen jaar realiseerden en de aantallen patiëntbehandelingen in onze regio.

30 april 2024

Terugblik OncoWest werkconferentie 2024

Centraal stond netwerkzorg in relatie tot het IZA. Hierbij een terugblik op de sprekers met een link naar hun presentaties.