Regionaal project beelduitwisseling met XDS

14 maart 2021

Het doel van de zeven samenwerkende ziekenhuizen binnen RO West is om de ziekenhuizen regionaal te verbinden via XDS (Cross-enterprise Document Sharing). Hiermee kunnen ziekenhuizen op een veilige en efficiënte manier radiologische beelden en verslagen beschikbaar stellen. Op dit moment gebeurd dit al tussen LUMC en HMC. Verder is een implementatie gestart tussen LUM

C en Reinier de Graaf.Via deze XDS techniek wordt het mogelijk om vanuit alle op XDS aangesloten zorginstellingen (ook buiten de regio) de beschikbare beelden en verslagen op te halen. Een randvoorwaarde voor het op deze manier uitwisselen van gegevens is dat de patiënt hiervoor toestemming moet geven.

Om de implementatie van deze XDS techniek landelijk te bevorderen, is er een implementatietoolkit gemaakt. De toolkit is samengesteld door de ambassadeurs van het thema Digitale uitwisseling van het Citrienfonds-programma Naar Regionale oncologienetwerken en bundelt kennis, kunde en ervaringen uit verschillende regio’s. De toolkit is te vinden het Kennisplatform Digitale Uitwisseling.

 

Lees meer: Implementatietoolkit XDS | Regionale Oncologienetwerken