Casemanagers oncologie LangeLand ziekenhuis in beeld

20 september 2022

We maken kennis met Cindy Roeleven, Martien van der Lugt, Cecile van Ettinger en Esmee Zuijdervliet (van links naar rechts op foto). Alle vier zijn zij werkzaam op de afdeling Oncologie in het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. In hun rol als casemanager zijn zij eerste aanspreekpunt voor hun patiënten en de verbindende schakel tussen het ene en andere ziekenhuis om de zorg voor deze patiënten goed te laten verlopen. Om te horen wat dit in de praktijk betekent, stelden wij ze een aantal vragen.

Cindy Roeleven

Oncologieverpleegkundige  en casemanager

 

Hoe lang doe je dit werk al? Doe je er nog iets anders naast?

Ik heb in 1997 de Inservice-opleiding afgerond en ben daarna op de afdeling Oncologie blijven werken. In 2003 rondde ik de oncologieopleiding af. Sinds 2009 werk ik als gespecialiseerd oncologieverpleegkundige op de polikliniek.

Omdat het LangeLand een klein ziekenhuis is, word ik als casemanager voor patiënten met verschillende aandoeningen ingezet.  Als casemanager ben ik aanspreekpersoon en gesprekspartner voor vragen van de patiënt. Deze vragen gaan vaak over de ziekte, onduidelijkheden in het behandelproces en behandeling(en). Ook begeleid ik de naasten gedurende het gehele behandelproces.

 

Wat is je drijfveer om dit werk te willen doen? Welk verschil hoop jij voor patiënten te kunnen maken?

Het nauwe contact met de patiënt en naasten geeft mij veel werk plezier en energie als ik  het toch al onzekere behandeltraject overzichtelijk kan maken. Het ondersteunen en adviseren bij klachten als gevolg van de behandeling geeft de patiënt hopelijk een veilig gevoel als zij weten bij wie ze terecht kunnen.

Door de korte lijnen in het LangeLand kan ik de patiënt snel duidelijkheid geven. Het ontzorgen van de patiënt is voor mij een belangrijke drijfveer om dit werk te doen. Ik wil ervoor zorgen dat de patiënt en zijn/haar naasten  het hele traject zo goed mogelijk doorstaat en doorkomt.

Het begeleiden en aandacht geven aan de patiënt kost uiteraard tijd, meestal meer dan ervoor gepland staat. Ik vind dat deze tijdsinvestering in de patiënt uiteindelijk meer oplevert, namelijk ook in kwaliteit van leven.

 

Als je een dag ziekenhuisbestuurder zou mogen zijn, wat zou je dan als eerste veranderen/willen aanpakken?

Ik zou graag zien dat een bestuurder oog heeft voor het voldoende tijd nemen voor de patiënt en dat dit ten goede komt aan meer tevreden patiënten en zorgmedewerkers. Beiden houden het zo ook langer vol.

 

Wil je zelf nog iets kwijt/heb je een tip voor RO West?

De ontwikkelingen binnen RO West zien er veel belovend uit! Er mag wat mij betreft in de media meer over gecommuniceerd worden. Ik denk bijvoorbeeld aan lokale kranten, informatie bij de huisarts en in de ziekenhuizen. Dan gaat het leven bij de mensen en we mogen er uiteraard trots op zijn. Met de nu lopende RO West pilot om de eerstelijn (huisarts) te betrekken in het zorgproces zijn tot nu toe goede ervaringen opgedaan. Voor mijn werk betekent dit dat ik als casemanager op een aantal vaste momenten contact heb met de huisarts van de patiënt om nieuwe kennis uit te wisselen.

 

Martien van der Lugt

Verpleegkundig Specialist Oncologie en casemanager

 

Mijn naam is Martien van der Lugt. Ik ben sinds 2003 verpleegkundige en sinds 2006 met oncologieaantekening. Ik ben na de opleiding blijven ‘hangen’ in het Haga Ziekenhuis op verschillende werkplekken. Sinds 2017 ben ik werkzaam in Het LangeLand. Ik kreeg daar de  kans de HBO-V opleiding te doen en aansluitend de opleiding tot Verpleegkundig Specialist. Dit laatste heb ik deze zomer afgerond en mag mijzelf nu VS Oncologie noemen.

De betekenis die ik kan hebben voor de oncologiepatiënt geeft mij veel voldoening. Ik kan uiteraard de diagnose niet veranderen, maar ik kan wel helpen om de situatie te begrijpen, ondersteuning te geven in bijvoorbeeld zelfmanagement, eventuele klachten te behandelen en ondersteuning te bieden aan naasten. Ik verwacht van de samenwerking met RO West dat de patiëntenzorg op een goede manier wordt gestroomlijnd.

 

Cecile van Ettinger

Oncologie verpleegkundige

 

Sinds 2002 werk ik in het LangeLand ziekenhuis als oncologie verpleegkundige. Eerst op de chemo dagbehandeling en daarna sinds 2007 op de poli Oncologie. De functie van casemanager heb ik erbij gekregen. Sinds de start van RO West 5 jaar geleden hebben we echt op alle vakgebieden regelmatig contact met alle andere collega’s in andere ziekenhuizen. Zo kunnen we de verwijzingen van het ene naar het andere ziekenhuis in de regio zo goed mogelijk laten verlopen voor onze patiënten.

 

Esmee Zuijdervliet

Oncologie verpleegkundige

 

Ik ben Esmee en werk vanaf 2020 in het LangeLand Ziekenhuis. In augustus 2022 ben ik begonnen op de poli Oncologie. Over een maand hoop ik mijn diploma te ontvangen voor oncologie verpleegkundige. Een van de drijfveren om dit werk te doen is het begeleiden en  ondersteunen van patiënten in een moeilijke periode. Dit maakt het werk erg mooi en dankbaar om te doen. Ik hoop dat mensen zich dan ook vertrouwd genoeg voelen om hun vragen en zorgen met mij te delen. Ik denk dat één van de sterke kanten van het team de persoonlijke zorg is. Hopelijk ervaren patiënten dit ook. Ik heb enthousiaste verhalen gehoord over de samenwerking met RO West, leuk om dit nu zelf te gaan ontdekken.