Regionale bijeenkomst internist-oncologen

23 december 2019

Regionale bijeenkomst internist-oncologen 28 november

Op 28 november vond de bijeenkomst voor internist-oncologen en fellows van het Regionale Oncologienetwerk West (RO-West) plaats in restaurant Allemansgeest in Voorschoten.De  vertegenwoordigers van de oncologiecommissie (VOC) hielden een bijeenkomst over de vele ontwikkelingen op het gebied van systemische en immunotherapie.De goede opkomst en de vele inhoudelijke vragen maakten duidelijk dat dit gekozen onderwerp ‘leeft’ bij de aanwezigen.

De bijeenkomst werd geopend door prof. dr. Hans Gelderblom, oncoloog in het LUMC, waarna de eerste presentatie werd gegeven door prof. dr. John Haanen. Hij liet zien hoe de huidige situatie van de indicaties in 2019 is en wat aankomende indicaties zijn voor immunotherapie. De vraag in welke instellingen en door wie de behandelingen uitgevoerd mogen worden, werd ook kort aangestipt en resulteerde in verschillende relevante inzichten.

Na de pauze werden 3 casussen besproken over de toxiciteit van immunotherapie door AIOS en internist-oncologen., gevolgd door een presentatie van patholoog dr. Danielle Cohen van LUMC. In haar presentatie besprak zij het belang en de werking van moleculaire testen, het liefst met een algoritme per tumortype om zodoende maximale toegang tot doelgerichte therapie te verschaffen.  Tevens benadrukte zij dat een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines cruciaal is om optimale resultaten te kunnen behalen.

Peter van der Geer, een door de wol geverfde gespreksleider en bekend van het tv-programma Het Lagerhuis, leidde het debat in.Er werden 3 stellingen gepresenteerd. Bij ieder stelling konden de vertegenwoordigers kiezen voor het vak voor, tegen of twijfel. Hierdoor ontstond er een levendige discussie waarin de vertegenwoordigers van ieder vak het andere vak met argumenten probeerde te overtuigen.

De geslaagde avond werd afgesloten met een walking dinner. Alle aanwezigen hebben de wens uitgesproken om ook in 2020, twee inhoudelijke bijeenkomsten te organiseren. Dan zijn innovaties, relevante discussies en netwerken belangrijke pijlers. Graag tot dan!