5 vragen aan ...

Benieuwd naar de vertegenwoordigers in het oncologienetwerk OncoWest? Wil je weten wat hen drijft en welke (persoonlijke) ambities zij hebben voor regionale samenwerking? Je leest het hier.

11 juni 2024

Sandra de Bruijn

Verpleegkundig Specialist GE Oncologie in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft

Wat is je rol in OncoWest?

Ten eerste maak ik deel uit van OncoWest als verpleegkundig specialist ‘in de spreekkamer’ en zie ik dagelijks patiënten met kwaadaardige afwijkingen in het maag- en darmstelsel (GE = Gastro Enterologie), vanaf de diagnose darmkanker tot en met de 5 jaar follow up. Dit houd in dat ik patiënten langs alle specialismen volg: MDL, chirurgie, oncologie en radiotherapie. In deze functie ben ik zoals dat nu heet ‘regiebehandelaar’.

Als VS GE Oncologie neem ik al enige jaren actief deel aan het expertteam Lower GI. Graag vertegenwoordig ik zo goed mogelijk het perspectief van verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een colorectale maligniteit, juist vanuit de problematiek tussen ‘cure & care’.  Daarnaast ben ik landelijk actief als bestuurslid van het Netwerk VS Oncologie, Hematologie en Palliatieve zorg (VSO), V&VN. In dit netwerk houd ik me bezig met de Masterclass GE, beroepsvisitatie VS en ben ik redactielid van ons mooie ‘glossy’, de VS.

 

Wat is je persoonlijke motivatie om bij te dragen aan OncoWest?

Al heel wat jaren voel ik mij verbonden met de regio, eerst binnen het Landelijk Overleg Oncologie Verpleegkundigen (LOOV) van het Integraal Kankercentrum West. Dit is nu IKNL regio West. En daarnaast mijn betrokkenheid bij OncoWest. Juist omdat de zorg voor patiënten met kanker zich niet beperkt tot de muren van één ziekenhuis, zet ik mij in om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn  over de behandelopties van colorectale maligniteiten, de status van de wetenschap en innovaties. Ik hecht belang aan het zorgvuldig informeren van patiënten om samen te kunnen beslissen welke behandeling het beste past bij de wensen en mogelijkheden van die ene patiënt. Zorgen doen we bij voorkeur samen, hoewel geografische grenzen soms ook leidend zijn.

 

Waar haal jij je inspiratie vandaan naast je werk?

Ik ben graag buiten, wandelen op de Zandmotor met onze Labradoodle Goos. Maar ik houd ook erg van moeilijke filmhuis films en van theater. En, nu onze twee zoons (bijna) zijn uitgevlogen, en er is een moment dat iedereen ‘op honk’ is, kan ik erg genieten van een lange tafel met de hele family aan de zelfgemaakte pasta van manlief!

 

Wat is voor jou een aansprekend voorbeeld van regionale samenwerking op gebied van oncologie?

Als patiënten door het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft zijn verwezen voor een behandeling in een ander ziekenhuis en na lange tijd weer contact met ons zoeken, omdat ze ‘het spoor bijster zijn’ of met een hulpvraag zitten waarvan ze niet weten waar ze moeten zijn. Dan is het fijn om opnieuw mee te denken, kennis aan te reiken of te bemiddelen in het contact met de behandelaar elders zodat deze patiënt haar eigen weg weer kan volgen. Mijn netwerk van VS-en helpt enorm om elkaar snel te vinden!

 

Als VS geef je de beste zorg, maar hoe zorg je voor jezelf om het vol te blijven houden?

Nog steeds houd ik van dit vak en geniet ik dagelijks van de persoonlijke verhalen van patiënten die de polikliniek bezoeken. Dit werk in een vast team te kunnen doen, geeft me energie. En, wat betreft zelfzorg: deze zomer ben ik even ‘offline’ in verband met een sabbatical van drie maanden. Wandelen aan de zuidkust van Engeland en in voorbereiding om de Portugese Camino te lopen! Spreek jullie graag snel weer!

 

Aan wie geef jij het stokje door ?

Gabriella de Boer – Betten, Verpleegkundig Specialist Gynaecologie in het HMC