Topresultaten door innovaties bij het Reinier Haga Prostaatkankercentrum

3 juni 2021

Topresultaten door innovaties bij het Reinier Haga Prostaatkankercentrum

Het RIVM verwacht dat het aantal nieuwe patiënten met prostaatkanker in Nederland tot 2040 stijgt met 32 procent. Deze sterke toename wordt veroorzaakt door demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing. Echter, door precisiediagnostiek, innovatieve operatietechnieken en behandelingen, is de overlevingskans van patiënten met prostaatkanker de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum, dat 3 jaar bestaat, loopt op deze gebieden voorop in Nederland. Het centrum blijft innoveren in haar zorgverlening zodat de kans op overleven na de diagnose prostaatkanker maximaal wordt vergroot.

Eind vorig jaar ontving het Reinier Haga Prostaatkankercentrum een topklinische erkenning van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) voor haar zorg op het gebied van prostaatkanker. Dit betekent dat het centrum hoogwaardige prostaatkankerzorg verleent en daarmee vooroploopt in Nederland. Door middel van precisiediagnostiek kan zeer gericht en specifiek worden vastgesteld of een man prostaatkanker heeft, hoe ernstig de kanker is en hoe deze behandeld moet worden. Ook kunnen eventuele uitzaaiingen al in een zeer vroeg stadium worden opgespoord. Door gerichte inzet van MRI en een PSMA-scan kan gerichter worden gekozen voor de meest effectieve behandeling: chemo, hormonen of een operatie. Daarnaast kunnen biopten met nieuwe diagnostische technieken zowel nauwkeuriger als met minder pijn en infectierisico worden afgenomen én kunnen uitzaaiingen vanaf 3 mm opgespoord worden.

 

Topresultaten door innovaties
Ook op het gebied van operatietechnieken blijft het prostaatkankercentrum innoveren. Dankzij vernieuwde technieken via de Da Vinci-operatierobot hebben patiënten minder kans op continentie- en potentiestoornissen als gevolg van een prostaatoperatie. Tijdens de operatie onderzoekt een patholoog direct het prostaatweefsel om te kijken of het vrij is van kanker. Door de neurosafe techniek worden bovendien de zenuwen die de penis bedienen gespaard, indien het weefsel schoon is. Afgelopen jaar bleef er in slechts 10,8 procent van de gevallen kankerweefsel achter na de operatie; een percentage dat landelijk op 28 procent ligt. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de gespecialiseerde Martini Klinik uit Duitsland, een autoriteit op het gebied van prostaatkankerzorg.

 

Nauwe samenwerking verwijzers
Naast innovaties staan ook vertrouwen, kennis delen en persoonlijk contact hoog in het vaandel om nog betere zorg te leveren voor de patiënt. Het prostaatkankercentrum werkt daarom intensief samen met alle huisartsen uit de regio. Peter Ausems, uroloog in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum: “Gezien alle ontwikkelingen in de wereld van prostaatkankerzorg is het belangrijk dat wij goed contact hebben met verwijzers voor patiëntoverleg en bijscholing, om zo tot de beste behandelkeuze te komen. Wij helpen onze huisartsen bij het screenen van patiënten en huisartsen helpen ons op hun beurt weer met medische achtergrondkennis over hun patiënten. Zo maken we gezamenlijk met de huisarts en patiënt een keuze voor de beste behandeling.”

 

Visiedocument Prostaatkankerstichting was basis voor het centrum
Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum opende drie jaar geleden haar deuren. Het fundament van het centrum is gebouwd op basis van het visiedocument van de Prostaatkankerstichting, de Nederlands patiëntenorganisatie voor mannen met prostaatkanker. In dit document stelt de stichting dat diagnostiek, behandeling en nazorg van prostaatkankerpatiënten alleen uitgevoerd mag worden door toegewijde multidisciplinaire teams, waarin alle betrokken professionals zijn gespecialiseerd in prostaatkanker. Kees van den Berg, voorzitter van de Prostaatkankerstichting: “Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum is een voorbeeld van prostaatkankerzorg zoals de patiëntenvereniging en de zorgverzekeraars vinden dat prostaatkankerzorg georganiseerd zou moeten zijn. De resultaten zijn de uitkomst van deze manier van werken.”

 

Prostaatkanker is de meest voorkomende kankersoort bij Nederlandse mannen vanaf 55 jaar. Afgelopen jaar kregen 12.800 mannen in Nederland de diagnose prostaatkanker. Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum werd in 2018 geopend en behoort tot de 4 grootste prostaatkankerbehandelcentra in Nederland. Jaarlijks worden er gemiddeld 1500 patiënten gediagnosticeerd op verdenking van prostaatkanker. Het centrum wordt gevormd door een gespecialiseerd team van negen urologen, zes radiologen, vijf radiotherapeuten, vier oncologen, vier oncologieverpleegkundigen, nucleair geneeskundigen en pathologen. Zij werken vanuit twee locaties: het Reinier de Graaf en het HagaZiekenhuis.

 

Voor vragen, meer informatie of interviewverzoeken met specialisten of patiënten kunt u contact opnemen met Maurice Heijboer, woordvoerder Reinier Haga Prostaatkankercentrum, via m.heijboer@rdgg.nl of 06-12183425.