Warme overdracht geeft rust

12 juli 2022

Warme overdracht geeft rust

Als het goed is, merkt de patiënt er niets van dat hij of zij in een netwerk wordt behandeld. Netwerkzorg moet samenhangende, naadloze zorg zijn. Oncologienetwerken zetten daarom in op regionaal casemanagement. Heel concreet, bijvoorbeeld met uniforme patiënteninformatie en met ‘warme overdracht’ van patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis. Regionaal Oncologienetwerk West ontwikkelde een good practice.

Tapasya Vreeken is projectleider van het programma in de regio West-Nederland. Zij leidde het inmiddels voltooide project rond netwerkcasemanagement in het Regionaal Oncologienetwerk West (RO West), voor patiënten met maag- en slokdarmtumoren. “Patiënten die bij ons van het ene ziekenhuis naar het andere gaan, krijgen van de casemanager, een verpleegkundig specialist of oncologieverpleegkundige, een visitekaartje mee met daarop de contactgegevens van hun nieuwe aanspreekpunt. Klinkt ouderwets, maar het is simpel en effectief. De patiënt krijgt de bevestiging: ik word verwacht, ze weten wie ik ben.” De regio introduceerde ook zogeheten driehoekgesprekken. “Daarbij zit de patiënt aan tafel met zowel de casemanager van het verwijzende ziekenhuis als die van het ontvangende ziekenhuis. We merken dat deze warme overdracht rust geeft”, zegt Tapasya.

Uniforme patiëntinformatie

Daarnaast is er uniforme patiëntinformatie ontwikkeld, samengesteld door de samenwerkende specialisten in de regio. Handig, want zo ontvangt een patiënt altijd dezelfde informatie, ongeacht in welk ziekenhuis hij of zij behandeld wordt. “De casemanager wijst de patiënt op deze informatie over bijvoorbeeld diagnose, chemoradiatie of operatie. Zo laten we aan patiënten zien dat ze netwerkzorg krijgen en dat de ziekenhuizen samenwerken om tot betere zorg te komen.” Het regionaal casemanagement in Regionaal Oncologienetwerk West gaat zelfs nog een stapje verder. Als onderdeel van een pilot neemt de casemanager sinds kort ook contact op met de eerstelijnszorg, nog vóórdat de patiënt in het MDO (multidisciplinair overleg) wordt besproken. Tapasya legt uit: “We doen dit om na te gaan of er misschien aanvullende informatie is over de doelen, wensen en voorkeuren van de patiënt. Dit is informatie die onvoldoende naar voren komt in de standaard anamnese. Het is een interessante pilot, want enerzijds merken we dat het vanwege drukte bij zowel casemanager als huisarts het lastig is om elkaar te vinden. Maar áls het lukt, dan waardeert de eerste lijn dit enorm. In sommige gevallen kwam er ook echt nieuwe informatie naar voren die van belang was voor de tweede- of derdelijnszorg. Hopelijk kunnen we hier in de toekomst structurele werkvormen voor vinden.”

 

Casemanagersbijeenkomsten

Ook nu het Citrienproject is afgelopen, ontwikkelt het netwerkcasemanagement zich verder. De casemanagers van RO West hebben elkaar gevonden en ze komen tegenwoordig vier keer per jaar bij elkaar. In die bijeenkomsten stemmen ze af, ze delen ervaringen en tips en wisselen van gedachten over hoe ze hun rol nog beter kunnen vervullen. De bijeenkomsten worden voorgezeten door de vice-voorzitter van de netwerktumorgroep (expertteam) en tevens verpleegkundig specialist. Verder staat inbreng vanuit de netwerkcasemanagers inmiddels vast op de agenda van de netwerktumorgroep voor de patiëntengroep met maag- en slokdarmtumoren.

 

Tips van Tapasya:

  1. Wil je de casemanagers in jouw regio bijeenbrengen? Laat een periodiek overleg van netwerkcasemanagers aansluiten op bestaande overleggen en maak het tot een vast agendapunt.
  2. Zoek een boegbeeld met hart voor het regionaal casemanagement, een ambassadeur die de regionale casemanagermeetings kan voorzitten.
  3. Laagdrempelig contact tussen artsen en verpleegkundig specialisten geeft een extra boost aan netwerkcasemanagement. Een handig middel is de app ter ondersteuning van de samenwerking binnen tumorwerkgroepen die in een Citrienproject in de regio Noord-Holland /Flevoland is ontwikkeld.

 

Deelnemende ziekenhuizen: 

  • Reinier de Graaf Gasthuis
  • Alrijne Ziekenhuis
  • Groene Hart Ziekenhuis
  • Haaglanden Medisch Centrum
  • HagaZiekenhuis
  • Langeland Ziekenhuis
  • LUMC

 

Bekijk hier onze minidocu over netwerkcasemanagement!

 

Lees hier het hele artikel met de ervaringen van ook andere Regionale Oncologienetwerken.