Maag-slokdarmkanker – patiëntinformatie

21 juni 2022

Patiëntinformatie slokdarmkanker

Na het horen van de diagnose kanker komt er veel op u af. Naast de verwerking van dit bericht zult u misschien in het behandeltraject verschillende besluiten moeten nemen. Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen, vindt u hier meer informatie over uw ziekte, de onderzoeken en de behandeling.

In de 3 losse animatiefilmpjes hieronder wordt uitgelegd hoe de behandeling eruit ziet, wat een behandeling met chemoradiatie inhoud en ook wordt uitgelegd hoe een operatie gaat. Dezelfde informatie staat ook in de folders hieronder.

Deze patiënteninformatie is door de medisch specialisten uit de zeven samenwerkende ziekenhuizen ontwikkeld. Het is bedoeld als aanvullende informatie op het persoonlijke gesprek met uw artsen en verpleegkundigspecialist.


Informatiefolders:

Patiëntfolder slokdarmkanker – Zorgproces

Patiëntfolder slokdarmkanker – Chemoradiatie

Patiëntfolder slokdarmkanker – Operatie buismaag

[vc_video link=”https://youtu.be/HzerMEQhRcY” title=”Uitleg over zorgproces”][vc_video link=”https://youtu.be/XJf3j3a7N-Y” title=”Uitleg behandeling chemoradiatie”][vc_video link=”https://youtu.be/Dj4Ag9n6-qg” title=”Uitleg operatie buismaag”]

Heeft u vragen over deze informatie of uw behandeling?
Neem dan contact op met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.