Project OncoWest: Regionale digitale pathologie

15 maart 2021

De ontwikkeling van digitale pathologie is een belangrijke innovatie van de afgelopen jaren in het vakgebied. Daarmee kunnen de organisaties of afdelingen van ziekenhuizen de digitale beelden van onderzoeksmateriaal uitwisselen via een beveiligd systeem. Zo kunnen de pathologen en andere direct betrokkenen elkaar snel consulteren en gebruikmaken van elkaars expertise en specialisme waardoor de kwaliteit van de diagnostische zorg wordt verbeterd voor patiënten in de regio van OncoWest.

 

Gemeenschappelijk pathologie platform OncoWest

Na een uitgebreide voorverkenning en onderzoeksperiode is eind 2022 door de regio een route vastgesteld om tot het gewenste gemeenschappelijk platform te komen die de benodigde uitwisseling van pathologie beelden, relevante bijbehorende informatie en samenwerking mogelijk maakt. Belangrijk onderdeel van de route is om de verschillende regionale pathologie laboratoria stap voor stap aan te sluiten. Hierdoor ontstaat een blauwdruk en wordt verdere opschaling steeds makkelijker. Voor dit project nemen het LUMC en Alrijne daarin het voortouw. OncoWest zorgt voor projectbegeleiding en bewaakt de regionale belangen en samenhang. Eind 2023 dient deze eerste fase te zijn opgeleverd.