Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

Clasien Blom-van Dijk is Casemanager/verpleegkundig specialist en zij vertelt over haar toegevoegde waarde in het expertteam Gynaecologische Oncologie en waarom zij enthousiast is over de onderlinge samenwerking met de casemanagers in de regio.

Behandeling eierstokkanker

In deze digitale patiëntinformatie leest u alles over de behandeling van eierstokkanker. De informatie is gemaakt in samenwerking met de artsen uit de regionale ziekenhuizen.

Praatplaat eierstokkanker

Deze praatplaat is een hulpmiddel bij uw gesprek met de arts. Het helpt u bij het verwerken van veel belangrijke informatie en om u goed voor te bereiden op de behandelingen. De praatplaat is gemaakt door zorgverleners uit de regio en met medewerking van patiënten en patiëntenvereniging Olijf.

Uitleg operatie OVHIPEC

Alle vrouwen in de regio die voor de operatie met verwarmde chemotherapie OVHIPEC (Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie) in aanmerking komen, gaan hiervoor naar het LUMC in Leiden. Voor chemotherapie, CT-scans en begeleiding kunnen zij in hun eigen ziekenhuis in de buurt terecht. De casemanager begeleidt dit proces tussen verschillende ziekenhuizen nauwkeurig en is het vaste aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de hele behandeling. Lees meer in de folder.

Samenwerking in de regio

Voor de behandeling van vrouwen met eierstokkanker werken de artsen van de ziekenhuizen in Den Haag, Leiden, Gouda, Delft en Zoetermeer samen. Gynaecologen, radiologen, chirurgen, oncologen, pathologen, radiotherapeuten en casemanagers overleggen en maken afspraken over de beste behandeling, ze doen onderzoek en werken samen aan verbeteringen. Een voorbeeld hiervan is de patiëntinformatie (bovenaan deze pagina) die in alle ziekenhuizen in de regio hetzelfde is.

Olijf geeft ondersteuning en hulp 

Patiëntvereniging Olijf geeft steun en informatie aan vrouwen die gynaecologische kanker hebben (gehad) en hun naasten. Olijf wil op basis van ervaringsdeskundigheid bijdragen aan preventie en goede kwaliteit van zorg en leven. Kijk voor  meer informatie op de website van Olijf of kijk op kanker.nl.

Het expertteam in de regio

In het expertteam voor baarmoeder(hals), eierstok en vulva kanker werken gynaecologen, chirurgen, radiotherapeuten, oncologen en verpleegkundig specialisten uit de zeven ziekenhuizen samen aan optimale patiëntenzorg. Voortdurend werken zij aan verbetering van de kwaliteit van zorg in de regio om patiënten de beste behandeling te geven. Zo is er een wekelijks een gezamenlijk multi disciplinair overleg (MDO) waar patiënten worden besproken en waar voor de hele regio zorgpaden op elkaar worden afgestemd. Het maakt dus niet uit in welk van deze ziekenhuizen de patiënt binnenkomt. Zij krijgen altijd de beste behandeling en voorlichting. Uit het MDO volgt een behandeladvies. Hierbij worden ook de psychosociale aspecten van de patiënt meegenomen.

Agenda

13 juni 2023

Netwerkbijeenkomst Psychologische zorg bij kanker

Fysiek

12 mei 2023

Congres Kanker & Leven

Online

8 mei 2022

Wereld Eierstokkanker dag

Online

de hele agenda

Nieuws

meer nieuws

21 november 2023

Jaarlijkse internist-oncologen bijeenkomst 2023

Internist-oncologen uit de samenwerkende ziekenhuizen in West-Nederland komen bij elkaar voor kennisuitwisseling en netwerken.

6 november 2023

Bij alle ziekenhuizen in de regio dezelfde informatie voor patiënten met eierstokkanker

Op deze manier zorgen we voor eenheid in informatie in de hele regionale keten en weten patiënten precies wat ze kunnen verwachten. De …

Vertegenwoordigers in het expertteam Gynaecologische Oncologie:

Marjolein Kagie

Gynaecoloog

Voorzitter

Cor de Kroon

Gynaecoloog- oncoloog

Vicevoorzitter

Anne-Marie den Boer

Projectleider

Programmateam

Kinge Bergsma

Gynaecoloog

Anne Marie van Haaften

Gynaecoloog

Johanneke Portielje

Internist-oncoloog

Caroline Grimbergen

Physician Assistant/Projectleider programmateam

Fleur Rijcken

Gynaecoloog

Pascal Kolk

Gynaecoloog

Astrid Baalbergen

Gynaecoloog

Cynthia Holterhues

Internist-oncoloog

Nir Weijl

Internist-oncoloog

Judith Kroep

Internist-oncoloog

Carlien Creutzberg

Radiotherapeut

Clasien Blom

Verpleegkundig Specialist

Leander van Gerven

Internist-oncoloog

Annelie Vulink

Internist-oncoloog

Elvira Davelaar

Gynaecoloog

Els van Persijn van Meerten

Radioloog

Banut Verbruggen

Gynaecoloog

Wendy van der Deure

Internist-oncoloog en Kaderarts palliatieve zorg

Iske van Luijk

Gynaecoloog