Baarmoeder | Baarmoederhals | Eierstok | Vulva

 Clasien Blom-van Dijk is Casemanager/verpleegkundig specialist en zij vertelt over haar toegevoegde waarde in het expertteam Gynaecologische Oncologie en waarom zij enthousiast is over de onderlinge samenwerking met de casemanagers in de regio.

Samenwerking in de regio

Voor de behandeling van vrouwen met eierstokkanker werken de specialisten van de aangesloten ziekenhuizen (Den Haag, Leiden, Gouda, Delft en Zoetermeerbij) in het netwerk OncoWest samen. Gynaecologen, radiologen, chirurgen, oncologen, pathologen, radiotherapeuten en casemanagers overleggen over de beste behandeling, doen onderzoek en werken samen aan verbeteringen.

Patientinformatie: Operatie OVHIPEC

De operatie met verwarmde chemotherapie OVHIPEC (Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie) is voor alle vrouwen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Voor oa. chemotherapie, CT- scans en begeleiding kunt u in uw eigen ziekenhuis terecht. De casemanager begeleidt dit proces nauwkeurig en is uw vaste aanspreekpunt tijdens de hele behandeling. Meer informatie leest u in de patientinformatie hieronder.


Olijf geeft ondersteuning en hulp 

Het netwerk Olijf geeft steun en informatie aan vrouwen die gynaecologische kanker hebben (gehad) en hun naasten. Olijf wil op basis van ervaringsdeskundigheid bijdragen aan preventie en goede kwaliteit van zorg en leven. Kijk voor  meer informatie op de website van Olijf of kijk op kanker.nl.

Het expertteam in de regio

In het expertteam voor baarmoeder(hals), eierstok en vulva kanker werken gynaecologen, chirurgen, radiotherapeuten, oncologen en verpleegkundig specialisten uit de zeven ziekenhuizen samen aan optimale patiëntenzorg. Voortdurend werken zij aan verbetering van de kwaliteit van zorg in de regio om patiënten de beste behandeling te geven. Zo is er een wekelijks een gezamenlijk multi disciplinair overleg (MDO) waar patiënten worden besproken en waar voor de hele regio zorgpaden op elkaar worden afgestemd. Het maakt dus niet uit in welk van deze ziekenhuizen de patiënt binnenkomt. Zij krijgen altijd de beste behandeling en voorlichting. Uit het MDO volgt een behandeladvies. Hierbij worden ook de psychosociale aspecten van de patiënt meegenomen.

Doelen 2021-2022

Om optimale zorg te kunnen leveren zijn de visie en het oordeel van de patiënt erg belangrijk en leidend:

  • Protocollen met patiënteninformatie voor de zeven ziekenhuizen in de regio
  • Gynaecoloog met Oncologie als Aandachtsgebied (GOA) duurzaam financieel geregeld
  • Centralisatie chirurgische behandeling ovariumcarcinoom
  • Evaluatie kwaliteit en uitkomst van zorg ovariumcarcinoom in de regio
  • Uitwisseling casemanagers over de locaties
  • Regionaal spiegelgesprek over de zorg binnen het zorgpad ovariumcarcinoom
  • Kwaliteitsvisitatie ovariumcarcinoom (pilot Aantoonbare kwaliteit)

Agenda

13 juni 2023

Netwerkbijeenkomst Psychologische zorg bij kanker

Fysiek

12 mei 2023

Congres Kanker & Leven

Online

8 mei 2022

Wereld Eierstokkanker dag

Online

de hele agenda

Nieuws

meer nieuws

22 maart 2023

Voeding en leefstijl: Donderdag 30 maart van 16.00 – 18. 00 uur in Informatiecentrum Oncologie

Wanneer u kanker hebt, kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor u en uw familie en vrienden. De medewerkers van het Informatieplein Oncol …

22 maart 2023

Congres Kanker & Leven 12 mei 2023

De inschrijving voor het congres Kanker & Leven is geopend en heeft een hybride vorm: in de ochtend volgt u de landelijke livestream …

Leden expertteam Gynaecologische Oncologie:

Marjolein Kagie

Gynaecoloog

Voorzitter

Cor de Kroon

Gynaecoloog- oncoloog

Vicevoorzitter

Anne-Marie den Boer

Projectleider

Programmateam

Kinge Bergsma

Gynaecoloog

Anne Marie van Haaften

Gynaecoloog

Johanneke Portielje

Internist-oncoloog

Caroline Grimbergen

Physician Assistant/Projectleider programmateam

Fleur Rijcken

Gynaecoloog

Pascal Kolk

Gynaecoloog

Astrid Baalbergen

Gynaecoloog

Cynthia Holterhues

Internist-oncoloog

Nir Weijl

Internist-oncoloog

Judith Kroep

Internist-oncoloog

Carlien Creutzberg

Radiotherapeut

Clasien Blom

Verpleegkundig Specialist

Leander van Gerven

Internist-oncoloog

Annelie Vulink

Internist-oncoloog

Elvira Davelaar

Gynaecoloog

Els van Persijn van Meerten

Radioloog

Banut Verbruggen

Gynaecoloog

Wendy van der Deure

Internist-oncoloog en Kaderarts palliatieve zorg

Iske van Luijk

Gynaecoloog