Jaarlijkse internist-oncologen bijeenkomst 2023

Een traditie kunnen we het wel noemen binnen OncoWest, de jaarlijkse internist-oncologen bijeenkomst. Hiervoor worden de internist-oncologen uitgenodigd die werkzaam zijn in samenwerkende ziekenhuizen in West-Nederland. Deze bijeenkomsten staan altijd in het teken van kennisuitwisseling en netwerken maar ook in het versterken van de regionale banden en het opstarten van dialogen met elkaar. Ook dit keer was het een energieke bijeenkomst met relevante discussies.

De bijeenkomst werd geopend door Hans Gelderblom (vertegenwoordiger van alle oncologie commissies in de OncoWest regio). Het programma begon met een toelichting op de verschillende oncologiestudies die in de regio gaan starten of al lopen, gepresenteerd door Tom van der Hulle (internist-oncoloog LUMC) en Johanneke Portielje (hoogleraar interne oncologie LUMC). Opvolgend gaf Judith Kroep (internist-oncoloog en  hoofdonderzoeker gynaecologische kanker) een update over de behandeling van het gemetastaseerd mammacarcinoom. Daarna lichtte Addy van de Luijtgaarden (internist-oncoloog Reinier de Graaf ziekenhuis) de aanpak en mogelijkheden van thuis behandelen toe. Waarbij chemotherapie niet in het ziekenhuis maar bij de patiënt thuis wordt gegeven in samenwerking met een thuiszorgorganisatie. Immunotherapie is daarin een geschikte geneesmiddelengroep waarmee  begonnen kan worden. Ook was er tijdens de bijeenkomst gelegenheid om casuïstiek te bespreken, en dit werd gepresenteerd door Rienke Fijn (ANIOS interne geneeskunde Groene Hart Ziekenhuis) over de ‘witte raaf’ en cardiale toxiciteit van CPI.

De avond werd afgesloten met een discussie over mogelijkheden voor het opstarten van een ‘regio maatschap’ binnen OncoWest, naar aanleiding van de toelichting die Coen Rasch gaf naar een voorbeeld binnen de radiotherapie in de regio. Daarbij werd duidelijk dat het opstarten van een maatschap verschillende voordelen met zich meebrengt maar dat dit valt of staat met goede communicatie aangepast aan ieders rol in het grotere geheel, vertrouwen en een open blik naar de toekomst.

Een boodschap die OncoWest zeer ter harte neemt, kijkend naar de toekomst!