Terugblik werkconferentie RO West 23 november 2020

Terugblik werkconferentie RO West 23 november 2020

Samen streven we naar de beste oncologische zorg voor onze patiënten in de regio: dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Dit bereiken we alleen met een gedeelde ambitie én commitment uit het netwerk. Wat wij hierbij belangrijk vinden is de regionale samenwerking, de patiënt, vertrouwen, een zichtbaar netwerk en kwaliteit. Dit is een van de conclusies uit de online werkconferentie op 23 november 2020 van het Regionaal Oncologienetwerk West (RO West).

 

Inleiding van de avond
Carina Hilders, voorzitter Bestuurlijk Overleg (BO) van RO West en voorzitter Raad van Bestuur Reinier de Graaf Gasthuis, opent de online werkconferentie. Ze heet de ruim 100 deelnemers, bestaande uit o.a. ziekenhuisbesturen, medisch en verpleegkundig specialisten, huisartsen en ondersteunende diensten (communicatie, ICT ect.) van harte welkom. “Goed om te zien dat er ondanks de impact van corona wordt doorgewerkt aan de plannen om samen de oncologische zorg in de regio verder te verbeteren.” Voorzitter vertegenwoordigers van de oncologiecommissies (VOC) Hans Gelderblom spreekt zijn ambitie uit om het komende jaar een inhoudelijke kwaliteitsslag te realiseren bij de Netwerk Tumor Groepen (NTG). “De NTG’s zijn de kraamkamers waar het gebeurt. Zij staan voor een uitdaging om in het nieuwe jaar de doelen in hun jaarplan 2021 te realiseren. Maar zij kunnen bij de uitwerking van hun plannen op ondersteuning rekenen van het programmateam van RO West.”

 

Samenwerking in netwerktumorgroepen
De NTG’s hebben een cruciale rol om op inhoudelijk vlak de samenwerking in de regio, per tumorgroep/soort vorm te geven. Zij maken de regionale samenwerking zichtbaar door regionale protocollen, regionale zorgpaden en regionale MDO’s. In de volgende 45 minuten pitchen 9 NTG’s en de werkgroep Klinisch Onderzoek welke successen zij dit jaar behaalden, maar ook welke niet. En wat hun plannen zijn voor het komende jaar.

 

Het vervolg
Met tevredenheid kijken we terug op een geslaagde, zeer informatieve, maar volle avond. We realiseren ons dat bepaalde onderwerpen meer tijd vragen en een aantal presentaties meer tijd verdienden. Juist in deze samenstelling vinden wij het belangrijk om input op te halen. Deze leerpunten nemen we zeker mee naar de bijeenkomsten voor volgend jaar. Voor 2021 wil het programmateam meerdere verschillende (korte) bijeenkomsten organiseren op thema en in kleinere groepen. En hopelijk is het dan ook weer mogelijk om de jaarlijkse werkconferentie in fysieke vorm te organiseren waar dan met name de pitches van de NTG’s en een terugblik en vooruitblik centraal zullen staan.