Organisatie

8 maart 2021

Bestuurlijk Overleg (BO)

OncoWest wordt aangestuurd door een Bestuurlijk Overleg (BO) met per partner, deelname door de voorzitter of een lid van de Raad van Bestuur en een vertegenwoordiger van een van de oncologiecommissies. Het BO is eindverantwoordelijk voor de strategie en resultaten van het netwerk. De leden zijn:

Carina Hilders

Bestuurder

Voorzitter

Hans Gelderblom

Internist-oncoloog

Vicevoorzitter

Natascha Walpot

Manager

Programmateam

Lodewijk de Beukelaar

Voorzitter Raad van Bestuur

Nathalie van Laar

COO- lid RvB

Willem van Gijn

Chirurg

Leander van Gerven

Internist-oncoloog

Addy van de Luijtgaarden

Internist-oncoloog

Onno Guicherit

Chirurg

Danny Houtsma

Internist-oncoloog

Marissa Cloos- van Balen

Internist-oncoloog

Douwe Biesma

Voorzitter Raad van Bestuur

Peter Jue

Lid Raad van Bestuur

Vertegenwoordigers Oncologie Commissies (VOC)

De medisch-inhoudelijk ambitie van OncoWest wordt ontwikkeld door de afgevaardigde voorzitters van de oncologiecommissie of gemandateerde vertegenwoordigers. Het overleg van Vertegenwoordigers van de Oncologiecommissies (VOC) vormt namens het Bestuurlijk Overleg de sturende eenheid en het medisch inhoudelijk aanspreekpunt en stelt kaders op voor het behalen van de gewenste netwerkdoelstellingen. De vertegenwoordigers zijn:

Hans Gelderblom

Internist-oncoloog

Voorzitter

Vincent Smit

Patholoog

Vicevoorzitter

Natascha Walpot

Manager

Programmateam

Willem van Gijn

Chirurg

Addy van de Luijtgaarden

Internist-oncoloog

Onno Guicherit

Chirurg

Danny Houtsma

Internist-oncoloog

Marissa Cloos- van Balen

Internist-oncoloog

Expertteams en netwerkgroepen

In de verschillende expertteams en netwerkgroepen van OncoWest werken oncologen, chirurgen, radiotherapeuten, pathologen, radiologen en verpleegkundig specialisten uit de zes aangesloten ziekenhuizen samen. Zij hebben als doel een regionaal netwerk rondom een tumorsoort of ander oncologiespecialisme (wo. onderzoek, palliatie en klinische psychologie) te organiseren.

Programmateam

Het programmateam is samen met de coördinatoren van de zeven ziekenhuizen verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het netwerk en voorbereiden van de besluitvorming. De leden van het programmateam zijn:

Natascha Walpot

Manager

Programmateam

Marloes de Raadt

Projectmedewerker

Anne-Marie den Boer

Projectleider

Annechien van Roosmalen

Communicatieadviseur

Coördinatoren


Voor de algehele coördinatie van de bedrijfsvoering is per ziekenhuis een coördinator aangesteld voor gemiddeld een dag per week. Maandelijks is er een coördinatorenoverleg samen met het programmateam. De coördinatoren zijn:

Jurjen van Ingen

Coordinator

Josianne Holtkamp

Coördinator

Birgit Verkleij

Coördinator

Monique Kroeze

Coördinator

Marlies van Kapel

coordinator

Marloes de Raadt

Projectmedewerker