Huisartsen beter geïnformeerd over patiënt met hersentumor

31 mei 2022

Huisartsen beter geïnformeerd over patiënt met hersentumor

Het expertteam Neuro Oncologie van RO West gaat de informatieuitwisseling naar huisartsen over patiënten met een hersentumor verbeteren. Zij doen dit voor de hele regio. Het doel is enerzijds om de kennis over de behandeling van het tumortype Glioom te vergroten. Anderzijds is het doel het contact tussen de huisarts en de casemanager te versterken. De casemanager is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt in het ziekenhuis en een belangrijke schakel tussen de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis en de patiënt.

De bestaande correspondentie die de huisarts van het ziekenhuis ontvangt, wordt op dit moment aangepast. Zo krijgt de huisarts na het eerste bezoek van de patiënt aan de polikliniek een brief. Een tweede brief krijgt de huisarts na het MDO (multidisciplinair overleg). In deze brieven die als naslagwerk voor de huisarts zijn bedoeld, staat informatie over de behandeling, waar de huisarts terecht kan met vragen, welke problemen te verwachten zijn bij de patiënt en hoe alarmsignalen te herkennen zijn.

Goed contact tussen de huisarts en de casemanager is erg belangrijk. Bijvoorbeeld in het geval de patiënt bijverschijnselen krijgt van de behandeling. Het tumortype Glioom komt niet heel vaak voor waardoor de kennis hierover in de huisartsenpraktijk vaak beperkt is. De huisarts kan dan rechtstreeks contact opnemen met de casemanager voor advies of om informatie uit te wisselen.