Landelijk project: Passend behandelplan darmkanker

15 maart 2021

Passend behandelplan bij darmkanker (Juiste informatie voor Samen Beslissen)

Dit project is inmiddels afgerond en richtte zich op het verzamelen en beschikbaar stellen van de ziektegerichte en persoonsgerichte informatie van patiënten met darmkanker en het op basis daarvan ‘samen beslissen’ door patiënt en zorgverlener.

Het doel van het project was een regionale analyse over ‘samen beslissen’ op te leveren. De analyse wordt gedaan over verschillende interventies (keuzehulp, PROMS etc.) die in de zeven betrokken ziekenhuizen worden ingezet om ‘samen beslissen’ te ondersteunen. De analyse geeft regionaal inzicht over ‘Samen Beslissen’, waarmee we kennis kunnen delen en regionale uniformiteit kunnen optimaliseren.

Lees hier de samenvatting van dit project.

Klik op onderstaande afbeelding voor volledig pdf document (2 pag):

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Kristel van Egmond via K.van_Egmond@lumc.nl

Meer informatie over het Citrienprogramma 2.0 Passend behandelplan en het project Passend behandelplan bij darmkanker

V&VN Oncologie adviesrapport ‘Vast aanspreekpunt’

[card el_color=”red” image=”2677″ title=”Kristel van Egmond”]