Verkenning naar één digitaal MDO-portaal voor de regio

26 april 2023

MDO-overleg artsenZorgprofessionals van de oncologie afdelingen uit de verschillende ziekenhuizen in de regio bespreken een deel van hun patiënten in een regionaal multidisciplinair overleg (MDO). Dit overleg is een essentieel onderdeel van het zorgtraject. Met ondersteuning van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wordt de mogelijkheid van één digitaal MDO-systeem (Vitaly) voor de regio West-Nederland verkend.

 

Oplevering rapportage juli 2024

Het hoofddoel van de verkenning is om in juli 2024 een rapportage op te leveren voor de ziekenhuisbesturen. Hierin wordt bepaald of, en zo ja hoe het portaal van Vitaly passend is en of het de regionale oncologische MDO-voering voor de gebruikers efficiënter en kwalitatief beter maakt. De verkenning focust zich in eerste instantie op Urologie en Gynaecologie en wordt getrokken door een projectgroep, bestaande uit architecten van de betrokken ziekenhuizen, programmamanager OncoWest, een adviseur die betrokken was bij DDMN en de projectleider en -secretaris van de regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) Sleutelnet.

Het bestuur van OncoWest heeft dit traject geaccordeerd. Om te zorgen voor een zo passend mogelijke analyse worden de netwerktumorgroepen en gebruikers, alsook CIO’s en architecten en AVG-experts via diverse werkgroepen betrokken.

 

Waarom verbeterde digitale MDO’s?

In het netwerk van OncoWest groeide de wens om de MDO’s tussen de 6 ziekenhuizen (Alrijne, Groene Hart, Haga, HMC, LUMC en Reinier de Graaf) te optimaliseren. De wens wordt gedreven door de toenemende kankerincidentie, de stijgende zorgkosten en de optimalisering van de (gezamenlijke) werkprocessen. Een digitale tool zou niet alleen het MDO-proces effectiever en efficiënter kunnen maken, maar ook de regionale samenwerking tussen de ziekenhuizen verder verbeteren.

 

Waarom Vitaly?

De roep om betere digitale ondersteuning klinkt niet alleen bij ons in de regio maar ook landelijk. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onderstreept het belang van goed samenwerkende regio’s en heeft budget toegezegd voor de verkenning en implementatie van het MDO-systeem Vitaly, aangeboden door Vecozo.

In de regio Utrecht (Oncomid) is Vitaly al operationeel en ook andere regio’s zijn aan het verkennen. ZN streeft naar één systeem voor digitale MDO’s in heel Nederland. Bij OncoWest kwam Vitaly al eerder in een vergelijkende test van verschillende MDO-systemen als beste naar voren. Toen kon er helaas geen vervolg aan worden gegeven. Nu is dat wel het geval door het aanbod van ZN en de wens van OncoWest om het systeem verder te bekijken.
OncoWest en Sleutelnet (samenwerkingsorganisatie voor en door zorgpartijen in Zuid-Holland Noord) hebben met vertegenwoordigers uit de ziekenhuizen het draagvlak voor een verkenning naar Vitaly getoetst. Conclusie was dat een dergelijk traject zeer wenselijk is (score 4,5 op een schaal van 5).

 

Waar staan we nu?

De verkenning naar Vitaly is gestart in april 2023 en richt zich nu nog specifiek op de NTG’s Urologie en Gynaecologie, waar de vraag naar digitale optimalisatie groot is. Drie werkgroepen (IT – Zorg – Juridisch) hebben intensief samengewerkt en met zorgverleners de wensen en eisen naar een systeem geïnventariseerd alsook het huidige MDO-proces geanalyseerd.

Is dit een geschikt en wenselijk digitaal systeem om regionale MDO’s in de ziekenhuizen van OncoWest efficiënter en effectiever te laten verlopen? Eind oktober vorig jaar heeft de verantwoordelijke projectgroep deze vraag beantwoordt met een ‘Ja, mits’.

Het systeem van Vitaly lijkt op basis van de verkenning een passend digitaal systeem. Maar om een gedegen go / no-go beslissing te kunnen nemen over de eventuele aanschaf dienen eerst nog een aantal randvoorwaarden nader te worden beantwoord. Een groot deel van die randvoorwaarden dienen op landelijk niveau, door de leverancier Vecozo, te worden uitgewerkt. Denk hierbij een het creëren van een passende governance-structuur en het verschaffen van de benodigde financiële informatie.

Tijdlijn MDO systeem Vitaly

De planning is dat in mei 2024 alle informatie op tafel ligt zodat een definitieve beslissing kan worden genomen over de aanschaf en implementatie van Vitaly. Bij succes in de expertteams Urologie en Gynaecologie kunnen andere disciplines binnen Oncowest ook volgen.

 

Praktische voordelen van MDO- systeem Vitaly

  • Eén centrale plek voor gegevensinzage en beelden (geen PDF’s meer rondsturen)
  • Heldere verslaglegging en logging
  • Minder administratieve last dus meer tijd voor de patiënt
  • Minder her bespreking van patiënten, kortere wachttijden voor patiënt
  • Betere samenwerking tussen de ziekenhuizen, vergroten regionale kennisuitwisseling
  • Verbetering van de kwaliteit van zorg

 

hoe werkt Vitaly?

Hoe werkt Vitaly? Ontdek het zelf!

Bekijk hier de presentatie met daarin de verschillende filmpjes. We laten je zien hoe Vitaly precies werkt. In ca. 10 minuten doorloop je de verschillende stappen (1 t/m 6) zoals op de afbeelding hierboven. Je krijgt hiermee een goed beeld hoe het systeem in de dagelijkse praktijk werkt.

 

Q&A en achtergrondinformatie

In 2023 organiseerden wij al eerder online demo’s. Meer dan 50 betrokkenen maakten al kennis met Vitaly. Hun vragen zijn samengevat in een Q&A die je hier kunt lezen.
Verder zijn tijdens de verkenning vorig jaar de wensen en eisen van zorgverleners, IT-specialisten, juristen en leden van verschillende werkgroepen in kaart gebracht. Deze informatie kun je hier teruglezen. Dit geeft meer achtergrondinformatie over waarom Vitaly voor de regio wordt voorgesteld.

 


Heb je vragen of wil je meer informatie?

Stuur een mail naar info@sleutelnet.nl of neem contact op met Natascha Walpot (programmamanager OncoWest): n.m.walpot@lumc.nl  of Mirco Rossi (programmanager Innovatie bij Sleutelnet): mrossi@sleutelnet.nl