Regionale proeftuin: Waardegedreven zorg in netwerken – ovariumcarcinoom

15 maart 2021

Landelijk project: Waardegedreven financiering

De proeftuin ‘Waardegedreven zorg in netwerken – ovariumcarcinoom’ richt zich op het meten van kwaliteit en kosten van de zorg voor patiënten met ovariumcarcinoom in West-Nederland.

OncoWest kent een regionaal zorgpad voor onder meer patiënten met ovariumcarcinoom dat is vormgegeven door verpleegkundig specialisten van de betrokken ziekenhuizen. Het netwerk wil het zorgpad verder verbeteren vanuit de gedachte van Value Based Health Care door te sturen op een optimale balans van gezondheidsresultaten voor patiënten in relatie tot de middelen (euro’s en menskracht) die daarvoor nodig zijn.

 

De deelnemende ziekenhuizen zijn:

  • Alrijne – Leiderdorp/Leiden/Alphen aan den Rijn
  • Groene Hart Ziekenhuis – Gouda
  • Haaglanden Medisch Centrum – Den Haag en omgeving
  • Leids Universitair Medisch Centrum – Leiden
  • Reinier de Graaf  – Delft en omgeving

 

Het multidisciplinaire team van zorgprofessionals van alle deelnemende ziekenhuizen zal meetinstrumenten en meetmomenten vaststellen waarmee procesmaten en klinische uitkomsten gemeten kunnen worden. Het streven is om zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande registraties, bijvoorbeeld uit de Nederlandse Kanker Registratie en kwaliteitsregistraties. Als er aanvullende gegevens nodig zijn (bijvoorbeeld PROMs of PREMs) wordt er gestuurd op zo min mogelijk extra registratielast. Ook zal worden gemeten hoeveel tijd en werk zorgprofessionals hierin moeten steken.

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Natascha Walpot via N.M.Walpot@lumc.nl
Meer informatie over dit project staat op de website Oncologienetwerken van Citrien.