Patiënt krijgt kans voor deelname studie dankzij regionaal studieplatform

2 juni 2022

Patiënt krijgt kans voor deelname studie dankzij regionaal studieplatform

Om de toegang tot klinisch onderzoek voor patiënten te verbeteren, maken de zeven ziekenhuizen van RO West sinds 2021 gebruik van het studieplatform Trial Eye (iClusion). Het doel is om vanuit de ziekenhuizen alle lopende studies aan te melden op dit platform. Er kan ook op studies in regio West worden geselecteerd. Specialisten kunnen hiermee patiënten eenvoudig voor deelname aan een bepaalde studie aanmelden.

Onderstaand voorbeeld laat zien waarom het belangrijk is dat alle ziekenhuizen in de regio lopende studies toevoegen aan deze studiedatabase. Door deze minimale inspanning krijgen patiënten in de regio de kans deel te nemen aan een studie die hun verdere leven kan bepalen.

Een researchverpleegkundige van het Reinier de Graaf Gasthuis hielp recentelijk een patiënt met een cervixcarcinoom. Deze patiënt kon helaas niet deelnemen aan de Destiny-PanTumor02 studie. De patiënt bleek niet HER2 positief te zijn, waardoor deze niet in aanmerking kwam voor deelname. De patiënt vroeg of er nog andere studies waren waar zij mogelijk aan mee kon doen en die zij kon bespreken met haar oncoloog. Via www.trialeye.nl is toen gezocht naar andere beschikbare studies in de regio. Deze opties zijn met de arts gedeeld zodat deze goed voorbereid het gesprek met de patiënt aan kon gaan. Helaas heeft de patiënt door een verslechterde conditie niet deel kunnen nemen aan de studie die geschikt bleek (R2810-ONC-ISA-1981)(0456/0376). Ondanks dit verloop toch een goed voorbeeld waarom de bijdragen van de ziekenhuizen aan dit studieplatform belangrijk is. aanmelden

 

Aanmelden en handleiding studieplatform voor ziekenhuizen

Op onze website staat meer informatie over aanmelden voor Trial Eye, een korte handleiding en wie contactpersonen zijn bij de ziekenhuizen. Deze contactpersonen vormen het expertteam Klinisch Onderzoek van RO West.