Publicatie Jaarverslag 2021

9 juni 2022

Publicatie jaarverslag 2021

Vandaag is het jaarverslag 2021 van RO West gepubliceerd. Op een overzichtsplaat staan kort en krachtig de gerealiseerde projecten van de zeven samenwerkende ziekenhuizen in de regio. Ook ziet u hierop hoe actief 283 leden van de verschillende expertteams elkaar opzoeken en ook werken aan contacten met de eerstelijn. Mooie successen zijn oa. één studiedatabase, uniforme protocollen en zorgpaden, netwerkcasemanagement, eenduidige patiënteninformatie en meer. En dat alles voor de hele regio met steeds hetzelfde doel voor ogen: de beste zorg voor mensen met kanker in de regio West-Nederland.

Wist u dat 9,8% van alle kankerpatiënten in Nederland in onze regio wordt behandeld? Ook deze cijfers staan per tumorsoort in dit jaarverslag.

Ga naar het jaarverslag 2021