5 vragen aan …

5 vragen aan ...

Benieuwd naar de leden in het RO West netwerk? Wilt u weten wat hen drijft en welke (persoonlijke) ambities zij hebben voor het oncologienetwerk in de regio? U leest het hier.


Aan het woord is:

Onno Guicherit
Namens HMC (Haaglanden Medisch Centrum) lid Bestuurlijk Overleg (BO)
en Vertegenwoordigers Oncologie Commissie (VOC) RO West, chirurg-oncoloog en covoorzitter van het managementteam van het Universitair Kanker Centrum Leiden/Den Haag

 

Wat is je rol in RO West?

Mijn formele rol bij RO West is lid van Bestuurlijk Overleg (BO), Vertegenwoordigers Oncologiecommissies (VOC) en enkele netwerktumorgroepen.

RO West is gebouwd op de fundamenten die zijn gelegd ten tijde van het IKNL locatie Leiden, voorheen IKW. Onder mijn voorzitterschap heeft het chirurgische oncologisch netwerk destijds de eerste concentratie van laag volume chirurgie in onze regio bewerkstelligd. Als voorzitter van de Regionale Raad voor de Oncologische Zorg heb ik bijgedragen aan de totstandkoming van het Koersboek en de eerste stappen gezet richting regionale netwerkvorming in de oncologische zorg.

Daar waar onze regio aanvankelijk een voortrekkersrol had kwam RO West in vergelijking tot andere oncologienetwerken laat tot stand, doordat binnen onze regio drie aparte clusters van samenwerkende ziekenhuizen waren ontstaan. RO West is als samenwerkingsverband ontstaan rond ‘071’, het LUMC. Door onze geografische ligging, door verschillende opleidings- en onderwijsregio’s, door bovenregionale samenwerkingsverbanden en door keuzen die in het verleden zijn gemaakt hebben ziekenhuizen ook banden met ‘010’, ‘020’ of ‘030’. In onze oprichtingsvergadering in de Baak hebben we besloten om vooruit te kijken. Nieuwe afspraken gaan we sindsdien binnen de regio aan. Het is aan de individuele ziekenhuizen of ze in het verleden gemaakte afspraken buiten de regio gestand houden of eventueel bijstellen.

Zowel het commitment als het historisch besef vind ik belangrijk en ik zie het als mijn informele rol om dat uit te dragen.

 

Wat is je persoonlijke motivatie om bij te dragen aan RO West?

Kankerzorg is multidisciplinair. De teams zijn belangrijker dan de individuele specialismen. Kankerzorg is multimodaal. Niet alle ziekenhuizen bieden alle behandelmodaliteiten. Om de zorg zo goed mogelijk en zo goed mogelijk toegankelijk te maken is samenwerking tussen ziekenhuizen, maar ook met de eerstelijn van groot belang. Concentratie van laag volume, hoog complexe zorg leidt tot betere en efficiëntere zorg. Gezamenlijk kwaliteitsbeleid gericht op uitkomstindicatoren jaagt verbetercycli aan gericht op best practices. Aandacht voor procesindicatoren en doorlooptijden leidt tot procesverbeteringen.

 

Waar haal jij je inspiratie vandaan naast je werk?

Mijn werk is mijn hobby waar ik iedere dag fluitend naar toe ga. Van patiëntenzorg krijg ik veel energie. Of het nu een hele dag geconcentreerd opereren betreft, ook teamwork, of indringende gesprekken met patiënten, daar doe ik het voor. Mijn management-activiteiten zijn daaraan ondersteunend. Daarin probeer ik value based healthcare in praktijk te brengen, met continue aandacht voor uitkomsten (zowel door de ogen van clinici als van patiënten) maar zonder de betaalbaarheid van de zorg uit het oog te verliezen. Onderwijs en onderzoek zijn mooie investeringen in de toekomst: toekomstige collega’s en toekomstperspectieven voor patiënten. Ik heb een longitudinaal integraal coschap oncologie ontwikkeld dat meer is gericht op het oncologisch zorgpad van patiënten en minder op medisch specialismen. In de Medical Delta zet ik mij in voor interprofessioneel leren en onderzoek met o.a. Hogescholen en Hotelschool The Hague. Binnen de LUMC Campus Den Haag ben ik betrokken bij onderzoek naar factoren van invloed op deelname aan de bevolkingsonderzoeken. Wonen in Scheveningen (op Scheveningen zeggen de echte Scheveningers) geeft alle dagen een vakantiegevoel: de zee is alle seizoenen prachtig, genieten van strandtenten, duinroutes fietsen en strandwandelingen met de hond. Met twee studerende dochters geeft een jonge pup weer een beetje reuring in het empty nest. Voor de COVID-crisis was donderdagavond regelmatig Concertgebouwavond met eten vooraf, waarschijnlijk hervatten mijn vrouw en ik weer ons abonnement.

 

Wat is voor jou een aansprekend voorbeeld van regionale samenwerking op gebied van oncologie? Bijvoorbeeld voor patiënten, verwijzers, behandelaars?

De melanoomzorg in onze regio is mooi gelaagd georganiseerd. Ziekenhuizen hebben hun interne multidisciplinaire teams en overleggen en we hebben een regionaal MDO waar casus kunnen worden ingebracht en verwijzingen voor systemische behandelingen in het melanoomcentrum, het LUMC, kunnen worden aangekaart. Liesklierdissecties, voor zover nog geïndiceerd hebben we geconcentreerd in het LUMC. Melanomen boven het niveau van het sleutelbeen kunnen in het regionaal MDO van de hoofd-halsoncologie worden ingebracht. De contacten over en weer zijn plezierig. Patiënten kunnen snel voor consultaties terecht en wanneer er relevante studies elders lopen worden wij goed daarheen begeleid.

 

Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor RO West voor komend jaar?

De grootste uitdaging is verdere concentratie van laag volume hoog complexe zorg (niet alleen chirurgie). Concentratie van zorg mag niet uitmonden in kwartetten. ‘Voor wat hoort wat’ moet niet het leidmotief zijn. Als de basis op orde is, als de infrastructuur, de expertise en de resultaten dat rechtvaardigen komt je een centrumrol toe, niet omdat je anders met lege handen zou komen te zitten. Concentratie van zorg is gebaat bij vrij verkeer van data (EPD-koppelingen, delen van beelden, histologie etc.). Vrij verkeer van patiënten (transmurale zorgpaden met bijbehorende financiering) en professionals (expertise die elders kan worden ingezet) helpt daarbij ook. Zo komen we tot echte samenwerking in plaats van simpelweg verwijzen.

 

 

Aan wie geef jij het stokje door?

Douwe Biesma, Voorzitter Raad van Bestuur LUMC