5 vragen aan ...

Benieuwd naar de leden in het Regionaal Oncologienetwerk West? Wilt u weten wat hen drijft en welke (persoonlijke) ambities zij hebben voor regionale samenwerking? U leest het hier.

19 september 2022

Aan het woord is:

Marissa Cloos- van Balen

Internist-oncoloog en voorzitter van de Oncologiecommissie in het Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Wat is je rol in RO West?

Ik heb eigenlijk meerdere rollen. Als voorzitter van de Oncologiecommissie in het Groene Hart Ziekenhuis vertegenwoordig ik het ziekenhuis in RO West in de regio als Vertegenwoordiger Oncologie Commissie (VOC) en in het Bestuurlijk Overleg (BO). Daarnaast ben ik lid van verschillende expertteams: Maag-slokdarmkanker, Lever-alvleesklier- galwegen-galblaas kanker en darmkanker.

 

Wat is je persoonlijke motivatie om bij te dragen aan RO West?

Er is de laatste jaren (en ook de komende jaren) veel aan het veranderen in de oncologie. Ik vind het voor onze patiënten belangrijk dat we in de regio de beste zorg kunnen blijven bieden en haal er plezier uit om dit met de collega’s uit de verschillende ziekenhuizen te organiseren en samen te werken. Daarnaast hebben we gezien de druk op de zorg (financieel en hoeveelheid werk) een taak om ook de zorg in de toekomst in onze regio te waarborgen en bestendig te maken.

 

Waar haal jij je inspiratie vandaan naast je werk?

Naast de energie en inspiratie die ik uit mijn werk haal (zowel de patiëntenzorg, als het contact met collega’s en de niet-patiënt gebonden taken), vooral ook uit de tijd buiten het ziekenhuis. Ik heb 2 ‘dropjes’ van dochters (5 en bijna 2) die je in het weekend lekker bezig kunnen houden. Daarnaast kan ik wel redelijk schaatsen en volg sinds de geboorte van onze oudste tennislessen als nieuwe uitdaging.

 

Wat is voor jou een aansprekend voorbeeld van regionale samenwerking op gebied van oncologie?

De zorg zoals we die in de regio hebben geregeld rondom de slokdarm- en maagkanker. Voor uitvoering van de operatie zijn er 2 expert ziekenhuizen (Leids Universitair Medisch Centrum en Reinier de Graaf ziekenhuis). Maar patiënten kunnen waar mogelijk dichtbij huis behandeld worden voor chemotherapie en binnenkort ook immunotherapie. De lijntjes tussen de ziekenhuizen, of het nou om de chirurg, radiotherapeut, MDL-arts of oncoloog gaat, zijn kort en we hebben wekelijks een MDO (multi disciplinair overleg) waar alle nieuwe patiënten of met een wending in het beleid de revue passeren.

 

Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor RO West voor komend jaar?

Zorgen dat we elkaar in de regio als gelijke partners blijven beschouwen en een route uitstippelen, waarmee we ‘IZA en SONCOS 2024 proof’ zijn.

 

Aan wie geef jij het stokje door ?

Henk Hartgrink, chirurg in het LUMC en voorzitter van het expertteam Maag-slokdarmkanker van RO West