Borstkankercentrum Reinier de Graaf ziekenhuis ontvangt topklinische erkenning

12 oktober 2021

Borstkankercentrum Reinier de Graaf ziekenhuis ontvangt topklinische erkenning

Het Borstkankercentrum van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft heeft een topklinische erkenning ontvangen van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Dit betekent dat het centrum hoogwaardige zorg verleent op het gebied van borstkanker en daarmee een voorhoedepositie inneemt in Nederland. In het Borstkankercentrum, voorheen bekend als de mammapoli, wordt effectief en multidisciplinair samengewerkt tussen verschillende afdelingen en specialisten van het Reinier de Graaf ziekenhuis, met als vast aanspreekpunt een verpleegkundig specialist. Op die manier weten patiënten sneller waar zij aan toe zijn, zodat goede en gerichte behandeling eerder mogelijk is.

In 1994 opende het Reinier de Graaf ziekenhuis als eerste ziekenhuis in Nederland een mammapoli. Sinds 1 januari 2021 is de poli verdergegaan als het Borstkankercentrum. Met de nieuwe naam wordt de effectieve en multidisciplinaire samenwerking in het ziekenhuis nog beter belicht. Irma van Gelderen, Manager Zorgeenheid Oncologie: “Door deze samenwerking krijgen patiënten nog eerder duidelijkheid. Zo bieden we patiënten nu eerst diagnostiek op de Radiologie aan, waarna we hen bij een goede uitslag meteen terug naar de huisarts kunnen verwijzen. Mocht er aanleiding zijn voor verder onderzoek, dan kan de patiënt heel snel in ons Borstkankercentrum terecht. Dit maakt de zorg niet alleen efficiënter, maar ook goedkoper. Bovendien krijgen patiënten zo sneller de juiste zorg op de juiste plek, geheel in lijn met de aangescherpte strategie van ons ziekenhuis.”

Casemanagement: de patiënt centraal
Een van de onderscheidende kenmerken van de zorg in het Borstkankercentrum is casemanagement. Patiënten worden het gehele behandeltraject begeleid door een vaste verpleegkundig specialist. Marcel Andriessen, chirurg in het Reinier de Graaf ziekenhuis: “Van diagnose tot aan ontslag kunnen onze patiënten altijd terecht bij dezelfde persoon voor medische controles, vragen, hulp of extra informatie. Zo organiseren we de borstkankerzorg om de patiënt heen en voorkomen we dat patiënten steeds te maken hebben met andere gezichten wanneer zij een nieuwe behandelfase ingaan.” Naast casemanagement spelen ook continu innoveren, deelname aan wetenschappelijke studies en het actief betrekken van patiënten om de zorg te verbeteren een belangrijke rol in het Borstkankercentrum. Onlangs waardeerden patiënten de zorg in het Borstkankercentrum nog met een 9 in een intern tevredenheidsonderzoek.

Online topklinisch zorgregister
Dankzij de erkenning wordt de zorg voor patiënten met borstkanker opgenomen in het topklinisch zorgregister van de STZ. Daarin staan alle centra, poliklinieken en andere onderdelen en zorgtrajecten van Nederlandse ziekenhuizen die een topklinische erkenning hebben. Patiënten kunnen dit openbare zorgregister online raadplegen, zodat zij duidelijker weten waar ze terecht kunnen voor hooggespecialiseerde en complexe zorg. Ook instanties als patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en verwijzers kunnen het register inzien. Eerder ontving het Reinier de Graaf ziekenhuis al topklinische erkenningen voor onder meer de chronische leukemie- en prostaatkankerzorg.