Casemanagement smeedt de zorg samen

16 november 2021

Casemanagement smeedt de zorg samen

Netwerkcasemanagement is een belangrijk speerpunt voor alle Regionale oncologienetwerken. Casemanagement is essentieel om te garanderen dat patiënten de zorg als een samenhangend geheel ervaren en dat ze steeds een duidelijk aanspreekpunt hebben.

“Netwerkcasemanagement betreft het hele netwerk om de patiënt heen. Dus niet alleen de ziekenhuiszorg, maar ook de huisarts en de thuiszorg. Het is belangrijk dat iedereen in het netwerk met elkaar samenwerkt aan de beste zorg en ondersteuning, vanuit de behoefte van de patiënt”, zegt Tapasya Vreeken, projectleider RO West en verantwoordelijk voor het landelijke programma subthema Netwerkcasemanagement, onderdeel van Passend behandelplan. “Het gaat over het organiseren van patiëntgerichte samenwerking, zowel tussen ziekenhuizen onderling als met de eerstelijn.”

Pilot voor patiënten met slokdarmkanker

Het streven om een ‘warme overdracht’ te organiseren is nog niet zo makkelijk in praktijk te brengen. “Alleen een doorverwijzing is niet voldoende. Als patiënt ben je zoveel meer dan je medisch dossier. Je sociaal steunsysteem, je werk, psychische zaken, noem maar op; het is belangrijk dat al die aspecten bekend zijn en benoemd worden tijdens de overdracht. Wij proberen daarom in pilots te komen tot breed inzetbare good practices. Zoals de pilot Samenwerking tussen aanspreekpunten eerste, tweede en derde lijn in het Regionaal Oncologienetwerk West (RO West). Deze pilot werd uitgevoerd in het Reinier de Graaf Gasthuis en het LUMC voor patiënten met slokdarmkanker. Vreeken: “Onze insteek is heel pragmatisch: wat kunnen we nú doen om de verbinding tussen de eerste, tweede en derdelijn te verbeteren, vanaf het moment dat de patiënt via de huisarts binnenkomt? We hebben gezien dat dat met simpele ingrepen kan. Een voorbeeld: het ziekenhuis dat de patiënt doorverwijst naar het LUMC voor verdere behandeling belt deze patiënt nog even een keer op: u gaat naar het LUMC, is alles duidelijk, kan ik nog iets doen? Je kunt ook een extra contactmoment inbouwen tussen het ziekenhuis en de huisarts voordat het multidisciplinair overleg plaatsvindt, om te checken of er nog aanvullende informatie is. Huisartsen beschikken vaak over waardevolle informatie omdat zij doorgaans een langere relatie hebben met de patiënt. Ook de thuiszorg is goed op de hoogte omdat die bij mensen over de vloer komt. “Hoe eerder de eerste lijn betrokken wordt bij het zorgtraject hoe beter”, aldus Vreeken. “Andersom is het voor de huisarts en de thuiszorg uiteraard ook van wezenlijk belang om op de hoogte te zijn van de informatie uit het ziekenhuis. Zeker als de eerste lijn de begeleiding van de patiënt weer overneemt.”

Lees hier het hele artikel