Expertteam Palliatie aan de slag met duidelijk doel voor ogen

20 februari 2023

Een heel enthousiaste, bevlogen groep, bestaande uit internist-oncologen, radiotherapeuten, verpleegkundig specialisten en geriater uit de zeven ziekenhuizen en een huisarts uit de regio, die met een duidelijk doel voor ogen samenwerken om de palliatieve zorg in de regio hoog op de kaart te zetten. Op 20 mei 2021  hield het expertteam Palliatie de eerste oprichtingsvergadering.

 

Ambities voor 2023

Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder en dit expertteam heeft veel ambitie. Dit is ook terug te zien in de acties in het jaarplan 2023.
Een aantal acties en doelen lichten we eruit:

  • De zeven ziekenhuis besturen zijn onlangs ingestemd met de wens vanuit het expertteam om de palliatieve zorg in de regio zoveel mogelijk te uniformeren en te laten voldoen aan de minimum eisen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de recente nieuwe SONCOS normering;
  • Het expertteam onderzoekt of er een regionale dataset opgezet kan worden waarin wordt bijgehouden welke patiënten er begeleid worden door het palliatieve team;
  • Het expertteam wil met elkaar een regionaal ACP ( advance care planning ) opzetten naar het voorbeeld van het Reinier de Graaf Gasthuis. Zij hebben al een scholingsprogramma opgezet om verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en Physisian Assistents te scholen;
  • In  het expertteam wordt standaard complexe casuïstiek met elkaar besproken als uitgangspunt om van elkaar te leren en om kennis te delen.

Het expertteam zal net als bij het huisartsensymposium in november 2022, waarbij palliatie centraal stond, ook dit jaar weer een bijdrage leveren. Naast deze doelen en acties heeft ieder ziekenhuis in de regio ook een eigen doel voor 2023 gesteld.

 

Trots op expertteam Palliatie

We zijn enorm trots op wat het expertteam Palliatie tot nu toe heeft laten zien en wat de plannen zijn voor de toekomst. De vorm van met elkaar samenwerken aan gemeenschappelijke doelen voor de verschillende ziekenhuizen en de gedrevenheid van alle teamleden is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking en verdient een pluim!

 

Meer informatie of  vragen?

Wilt u meer informatie over wat palliatie precies is, hoe palliatie in de regio is georganiseerd of wie de leden van het expertteam zijn? U leest het op onze website. Ga hier naar Palliatieve zorg