Geslaagde werkconferentie over netwerkvorming in de oncologische zorg

14 december 2021

Geslaagde werkconferentie over netwerkvorming in de oncologische zorg

De jaarlijkse (online) werkconferentie van Regionaal Oncologienetwerk West van 29 november jl. stond in het teken van netwerkvorming in de oncologie. Met 130 deelnemers en de aanwezigheid  van de zeven ziekenhuisbesturen van Alrijne, Groene Hart, Haga, HMC, LangeLand, LUMC en Reinier de Graaf kon het niet anders dan een inspirerende en motiverende avond worden.

Twee verschillende panels beantwoordden de vragen van de deelnemers die via de chat werden gesteld. Het 1e panel bestond uit de ziekenhuisbestuurders en het 2e panel bestond uit een huisarts, geneeskunde student, lid Cliëntenraad, medisch adviseur CZ, medisch adviseur IKNL, bijzonder hoogleraar Palliatieve Geneeskunde, gastspreker Michel Wouters en landelijk programmaleider Citrien.

Als één ziekenhuis optrekken
De vragen gingen over onder andere de behoefte aan meer samenhang en transparantie in de oncologieketen, het samen meten en evalueren van de kwaliteit, het belang van medisch leiderschap (professionals in de lead), hoe huisartsen en andere eerstelijns zorgmedewerkers meer te betrekken bij gezamenlijke patiëntenzorg (kennisdeling en opleidingen in de regio). Ook werd ingegaan op de toekomstwens van verschillende deelnemers om steeds meer als één virtueel ziekenhuis voor de hele regio op te trekken voor oncologie. Bijvoorbeeld door met een gedeelde (ICT) infrastructuur regionale data-uitwisseling mogelijk te maken, door regionaal onderzoek te doen en door zorgpaden over de ziekenhuizen heen in te richten. Gesteld wordt dat dit toekomstscenario voor nu misschien te vroeg is maar wel iets is om serieus over door te denken omdat veel problemen hiermee opgelost kunnen worden. De bestuurders waren het overduidelijk eens dat ieder ziekenhuis niet zelf het wiel moet uitvinden maar dat men veel meer naar elkaar kan kijken.

 

Titelpagina presentatie Netwerkvorming in de oncologische zorg     

Gastspreker Michel Wouters (LUMC hoogleraar Kwaliteit van de oncologische zorg met focus op data gedreven verbetering van patiëntuitkomsten, chirurg-oncoloog en internationaal expert kwaliteitsmeting, audit en feedback in de medisch specialistische zorg en voorloper op het gebied van netwerkvorming in de oncologie),  benadrukte het belang van samenwerking in de regio. Zijn advies voor een belangrijke stap naar een netwerk met impact was helder: werk met elkaar aan vertrouwen, ontwikkel een gezamenlijke visie op zorgpaden en zorg voor eenduidigheid voor zorgprofessional én patiënt binnen de ziekenhuizen. Maak hiervoor gebruik van objectieve informatie, keuzehulpen en consultkaarten.

Wat nemen we mee naar de toekomst?

De avond leverde mooie inzichten en onderwerpen op om mee aan de slag te gaan. Een aantal van deze onderwerpen die aandacht verdienen en zeker worden meegenomen naar de toekomst zijn:

  • Opleiding is essentieel en moet op de agenda;
  • Organiseren van de kosten voor de infrastructuur RO West;
  • Introduceren van betrouwbare realtime data;
  • Bij NZH op bezoek om de bekostiging van de netwerkstructuur te motiveren;
  • Inzetten op verdere samenwerking met partijen buiten de ziekenhuizen.

 

Dat deze bijeenkomst goed werd gewaardeerd door de deelnemers blijkt uit de leuke reacties die wij ontvingen!

‘Het was een mooie meeting! Jullie lieten zien hoe een oncologienetwerk de zorg voor de patiënt beter kan harmoniseren, bijvoorbeeld door uniforme zorgpaden en eenduidige communicatie en behandeling.  En dit niet alleen voor de reguliere zorg maar ook voor experimentele behandelingen. Door de werkgroep klinisch onderzoek is het mogelijk gemaakt voor patiënten van de niet-academische centra om even goed deel te kunnen nemen aan studies. Complimenten!’

‘Dank voor de mogelijkheid om deel te nemen in het panel, het was inderdaad een erg inspirerende avond. “Deze avond werd niet alleen het belang van regionale samenwerking onderstreept, maar het hele spectrum van valkuilen tot verrijkende mogelijkheden verkend”. Veel plezier met het nagenieten.’

‘Dank is aan jullie, voor bij elkaar weten te krijgen iedereen die er toe doet, vanaf zorgverlener tot aan bestuurder, zo’n bijeenkomst waar je bij had willen zijn ;)’

‘Inspirerend te zien en echt te voelen tijdens de werkconferentie dat we allemaal hetzelfde nastreven, persoonsgerichte continu-zorg voor onze patiënten en hun naasten, over en door muren van onze instellingen heen.’

In deze video vertellen zorgprofessionals van de verschillende netwerktumorgroepen en werkgroepen over hun rol en motivatie voor RO West.