Grote Europese subsidie om gepersonaliseerde kankerbehandeling breed mogelijk te maken

11 april 2023

Een Europees consortium, geleid door hoogleraar Hans Gelderblom van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) namens het Drug Rediscovery Protocol team, ontvangt 3 miljoen euro om toekomstige kankerbehandelingen af te stemmen op het genetisch profiel van de tumor. Een Europese vervolgsubsidie van 6 miljoen euro is inmiddels ook toegekend.

De onderzoekers van het toegekende project Personalised Cancer Medicine for EU (PCM4EU) zien het als hun missie om dit voor elke patiënt met kanker beschikbaar te maken. Zij zijn dan ook ontzettend blij met deze grote subsidie vanuit het EU4Health-programma. “We kunnen onze succesvolle aanpak nu beter uitrollen naar andere landen”, zegt Gelderblom. Recent vond de eerste bijeenkomst plaats in het LUMC.