Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft ontvangt topklinische erkenning

9 oktober 2020

Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft ontvangt topklinische erkenning

Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC) in Delft heeft onlangs een topklinische erkenning gekregen van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) voor de zorg aan patiënten met prostaatkanker. Dit betekent dat het centrum hoogwaardige prostaatkankerzorg verleent en daarmee vooroploopt in Nederland. Binnen het PKC werken alle betrokken specialismen van het Reinier de Graaf ziekenhuis, het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis samen in één team. Deze bundeling van krachten leidt tot de hoogwaardige medische zorg voor patiënten met prostaatkanker.

 

Succesvolle samenwerking
De STZ-erkenning gaat niet alleen om de zorg van patiënten met prostaatkanker, maar ook om de aandacht voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek naar prostaataandoeningen. Peter Ausems, uroloog in het Reinier de Graaf, is blij met de nieuwe status. “Dit is een erkenning van de kennis, ervaring, betrokkenheid en passie van ons gehele team. Ik ben ook erg trots op de samenwerking die door het Reinier de Graaf, het HagaZiekenhuis, het LangeLand Ziekenhuis én 6 verschillende vakgroepen binnen deze 3 ziekenhuizen is neergezet.” Uroloog Jasper Tijsterman en radioloog Derk Wolterbeek, beiden werkzaam in het HagaZiekenhuis, onderschrijven dit succesvolle gezamenlijke initiatief. “Hiermee tonen we aan dat onze zorg voor prostaatkanker tot de top van Nederland behoort.”

 

Online topklinisch zorgregister
Dankzij de erkenning wordt de zorg voor patiënten met prostaatkanker opgenomen in het topklinisch zorgregister van de STZ. Daarin staan alle centra, poliklinieken en andere onderdelen en zorgtrajecten van Nederlandse ziekenhuizen die een topklinische erkenning hebben. Patiënten kunnen dit openbare zorgregister online raadplegen, zodat zij duidelijker weten waar ze terecht kunnen voor hooggespecialiseerde en complexe zorg.

 

Reinier Haga Prostaatkankercentrum

Jaarlijks krijgen meer dan 12.000 mannen in Nederland de diagnose prostaatkanker. Het Reinier Haga Prostaatkankercentrum behoort tot de 4 grootste prostaatkankerbehandelcentra in Nederland en onderzoekt jaarlijks ongeveer 3200 patiënten met de verdenking prostaatkanker op basis van een verhoogde PSA-waarde in het bloed. Het Prostaatkankercentrum bestaat sinds april 2018 en wordt gevormd door een gespecialiseerd team van negen urologen, zes radiologen, vijf radiotherapeuten, vier oncologen, vier oncologieverpleegkundigen en nucleair geneeskundigen en pathologen. Zij werken vanuit twee eigen locaties: het Reinier de Graaf en het HagaZiekenhuis. De samenwerking vanaf het diagnostisch traject tot en met de nazorg, het grote aantal uitgevoerde operaties, de ervaren specialisten, het gebruik van nieuwe technieken en continue opleiding hebben geleid tot goede resultaten.