Innovatieve pilot om kwaliteit netwerkzorg ovariumcarcinoom te verbeteren

Innovatieve pilot om kwaliteit netwerkzorg ovariumcarcinoom te verbeteren

Regionaal Oncologienetwerk West (RO West), IKNL en Qualicor Europe zijn een innovatieve pilot gestart waarin zij de kwaliteit van oncologische netwerkzorg inzichtelijk willen maken met als vertrekpunt het zorgpad van de patiënt. Belangrijkste doel is om samen met de professionals van de deelnemende ziekenhuizen en de patiënt te leren hoe netwerkzorg steeds verder kan worden verbeterd. Medisch specialisten uit de Netwerktumorgroep Gynaecologie van RO West, IKNL en Qualicor Europe hebben een methode ontwikkeld die onlangs tijdens een audit, met een datarapportage uit de Nederlandse Kankerregistratie, tegelijk in zeven ziekenhuizen in Regio West-Nederland is getoetst.

Verbetertrajecten

De pilot is een doordacht programma waar de kennis en ervaring van de verschillende partners samenkomen. Uitgangspunt is dat kwaliteit aantoonbaar kan worden verbeterd vanuit de betrokkenheid en inzichten van zorgprofessionals en patiënten. Het programma is gebaseerd op het Koersboek en de Kenmerken oncologische netwerkvorming opgesteld door de Taskforce Oncologie, een selectie vanuit het persoonsgerichte normenkader van Qualicor Europe, tumorspecifieke data uit de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) van IKNL. Tijdens de audit in LUMC, Haaglanden MC, LangeLand Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, Reinier de Graaf, HagaZiekenhuis en Alrijne Ziekenhuis is de ontwikkelde methode getoetst. De tot auditor opgeleide zorgprofessionals hebben het zorgpad van de patiënt gevolgd en zijn via de techniek van waarderend auditen in gesprek gegaan met betrokken zorgprofessionals en patiënten. Als tweede onderdeel van de methode brengt IKNL de regiorapportage met data uit de Nederlandse Kankerregistratie, als feedback voor het gynaecologische zorgpad in RO West.

Resultaten

Begin oktober is de pilot vervolgd door een dialoogsessie met de leden uit de Netwerktumorgroep Gynaecologie van RO West, IKNL en Qualicor Europe. Er is besproken op welke wijze de combinatie van de zorgpad-audit en de NKR datarapportage inzicht heeft gegeven in de kwaliteit van netwerkzorg aan de 7 ziekenhuizen van het netwerk. Met de terugkoppeling zet RO West trajecten in gang voor kwaliteitsverbeteringen en vervolgafspraken. De pilot en de beoogde resultaten worden geëvalueerd en dienen als voorbeeld voor toepassing in de andere netwerktumorgroepen van RO West en mogelijk ook andere regionale oncologienetwerken.

Raakvlakken Citrienprogramma ZonMw

Deze pilot heeft raakvlakken met een project in RO West van het Citrienprogramma Waardegedreven zorg in netwerken, dat processen, uitkomsten, ervaringen en kosten van oncologische zorg in netwerken zichtbaar en meetbaar wil maken. De geselecteerde indicatorenset is voor beide projecten ingezet.

Ga naar meer informatie en actuele status van de pilot.

Vragen of meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Natascha Walpot, programmamanager RO West: N.M.Walpot@lumc.nl