OncoWest Symposium voor eerstelijns zorgprofessionals geannuleerd

23 augustus 2023

Helaas hebben we deze bijeenkomst moeten annuleren vanwege te weinig aanmeldingen. Er wordt bekeken of we het informatieve programma in een andere vorm kunnen aanbieden.

Met vragen kunt u contact opnemen met het programmateam OncoWest.

 

Dit najaar organiseren wij het tweede geaccrediteerde OncoWest Symposium voor eerstelijns zorgprofessionals in West-Nederland.

Voor AIOS, Huisarts, Paramedicus/Medisch ondersteuner, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Samen in gesprek over een toekomstbestendig zorgnetwerk voor de regio

Datum: 23 november 2023
Starttijd: 12:30 uur ontvangst met lunch
Eindtijd: 17:00 uur met daarna een drankje
Locatie: ECC in Leiden

Accreditaties

ABC 1: 3
NAPA: 3
VSR: 3
NVvPO: 3

Ga voor het programma en de sprekers naar Boerhaave Nascholing.


Oncologische zorg in de regio

Binnen OncoWest, voorheen Regionaal Oncologienetwerk West (RO West) werken zes verschillende ziekenhuizen met elkaar samen. Dit zijn het Alrijne Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, Haags Medisch Centrum, HagaZiekenhuis, LUMC en het Reinier de Graaf. De aangesloten ziekenhuizen hebben een grote hoeveelheid kennis, expertise en ervaring op het gebied van oncologie. De uitwisseling van al die kennis en expertise neemt dankzij OncoWest verder toe, waardoor de ziekenhuizen meer van elkaar kunnen leren en de patiënt de beste en gelijkwaardige zorg krijgt in ieder deelnemend ziekenhuis. Tegelijkertijd kunnen specifieke onderdelen van een zorgtraject in de toekomst juist mogelijk op één plek binnen het netwerk plaatsvinden, waar de beste specialisten uit de regio samenkomen. Bijvoorbeeld voor de operatie van een zeldzame tumor. Voor een patiënt biedt dit zekerheid en gemak. De beste zorg is namelijk dichtbij als het kan, verder weg als het moet.

Binnen deze regio bieden wij top oncologische zorg, waarbij innovatie en kennisdeling belangrijke speerpunten zijn, maar waar we ook steeds meer onze belangrijkste stakeholders willen betrekken, de professionals uit de 1ste lijn. Met dit in ons achterhoofd organiseren we onze tweede editie van dit symposium.

Doelgroep: professionals uit de eerstelijn

De huisarts heeft een belangrijke rol bij de doorverwijzing en is cruciaal voor goede oncologische netwerkzorg. Als de huisarts onvoldoende op de hoogte is waar de patiënt naartoe verwezen kan worden voor de beste regionale oncologische zorg zal deze patiënt mogelijk verdwijnen uit de regio en de zorg niet dichtbij ontvangen, terwijl dit mogelijk wel had gekund. Daarnaast speelt de huisarts ook een belangrijke rol bij; het voortraject, de behandeling en de nazorg van onze gedeelde patiënten en is een goede samenwerking en kennis van elkaars overwegingen en verwachtingen een belangrijke succesfactor.

Ook de rol van andere zorgverleners binnen de huisartsenpraktijk (AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist)krijgen een steeds grotere rol binnen het gebied oncologie als we het hebben over de begeleiding van patiënten in de palliatieve fase of tijdens de nazorg van een behandeling. Ook voor deze groep is het symposium zeer geschikt en zullen we ingaan op de voor hen belangrijke onderwerpen m.b.t. oncologie.

Met dit tweede regionale symposium vanuit OncoWest nemen wij de zorgprofessionals, in eerste instantie mee in bepaalde behandelingen, adviezen en geldende regionale afspraken. Waarbij de ontvangen kennis direct ingezet kan worden bij het doorverwijzen van nieuwe patiënten maar ook bij het behandelen van bijwerkingen en aanverwante aandoeningen en het toepassen in de nazorg en/of palliatie fase.

Samenvattend:
Kennisdeling en informatieoverdracht optimaliseren tussen de huisartsenzorg en ziekenhuizen in onze regio. Kennis vergroten van het bestaan van het netwerk om verwijzingen in de regio nog meer te stroomlijnen in het belang van de patiënt en geboden kwaliteit van zorg.

Symposiumcommissie

Het programma van dit symposium is samengesteld door:

Prof. dr. A.J. Gelderblom, oncoloog, LUMC (voorzitter)
Drs. C.C.M. Juffermans, kaderhuisarts palliatieve zorg, LUMC
Drs. R. van der Spruit, huisarts

Met dank aan onze sponsoren

Bristol Myers Squibb

Novartis

Pierre Fabre