Maak kennis met onze voorzitter van het bestuurlijk overleg