Digitaal samenwerken in de zorg: nieuw tijdperk voor Multi Disciplinair Overleg (MDO)

31 januari 2024

OncoWest en Sleutelnet verkennen de toekomst van Multi Disciplinair Overleg (MDO) voor de ziekenhuizen in West-Nederland. Het onderzoek richt zich op het systeem Vitaly. Waarom deze focus?

MDO-overleg artsenZoals benadrukt in het IZA (Integraal Zorgakkoord), is regionale samenwerking essentieel voor het organiseren van passende zorg. Dat geldt ook voor regionale MDO’s waarbij zorgverleners op oncologisch gebied met elkaar samenwerken en informatie uitwisselen.

Kort geleden hebben OncoWest (de samenwerkende ziekenhuizen voor oncologische zorg in West-Nederland) en Sleutelnet de eerste fase van een intensieve verkenning afgerond naar mogelijke digitale ondersteuning voor het MDO via het systeem Vitaly. Dit traject is mede mogelijk gemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. De inzet van een digitale tool kan het MDO-proces op regionaal niveau zowel effectiever als efficiënter maken. Dit opent de deur naar verbeterde samenwerking en een zorgvuldige voorbereiding op de toekomst van de gezondheidszorg.

OncoWest koestert al geruime tijd de wens om de digitale ondersteuning te verbeteren en te uniformeren voor de regio. Met een jaarlijkse stijging van de kankerincidentie van 2% en de daarmee gepaard gaande prognose dat de kosten voor oncologische zorg tegen 2040 bijna 14% van het totale zorgbudget in Nederland zullen bedragen, is het essentieel om samenwerkingsmethoden te verkennen.

OncoWest en Sleutelnet zijn momenteel in de tweede fase van de verkenning om te bepalen of het systeem Vitaly geschikt is voor de ziekenhuizen in West-Nederland. Vitaly wordt  via een samenwerking tussen Vecozo en OpenLine landelijk aangeboden aan ook andere regio’s. Dit betekent een veelbelovende stap voorwaarts in de zoektocht naar verbeterde regionale samenwerking bij MDO’s.

 

Lees alle informatie over één digitaal MDO-systeem voor de regio op onze projectpagina! Bekijk hier ook de filmpjes over Vitaly

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op via info@sleutelnet.nl of bel 071-51 40 130.

Nieuwsbericht: VECOZO en Open Line lanceren de dienst MDO