Mooi nieuws uit proeftuin Gegevensset neuro-endocriene tumoren

22 februari 2021

Mooi nieuws uit proeftuin Gegevensset neuro-endocriene tumoren

Samenwerking in oncologienetwerken vereist vaste afspraken over de inhoud en registratie van de patiëntgegevens die nodig zijn voor trefzekere zorg.

Op dit moment registreren zorgverleners niet alles wat relevant is om te komen tot een goed behandelresultaat en tevreden patiënten. Aan de andere kant registreren zij verplicht allerhande gegevens die het zorgproces niet ondersteunen. Dat kan beter. In verschillende proeftuinen wordt daarom gewerkt aan het samenstellen en vaststellen van gegevenssets voor specifieke tumorsoorten.

Er is mooi nieuws uit de proeftuin Gegevensset neuro-endocriene tumoren! De eerste versie van de Gegevensset hypofysetumoren is klaar. En nog mooier: de projectgroep ontwikkelde in één moeite door een tweede set, voor een andere zeldzame tumorsoort, namelijk schildkliertumoren.
Lees hier het interview met Nienke Biermasz, projectleider van de proeftuin Gegevensset neuro-endocriene tumoren en internist-endocrinoloog gespecialiseerd in hypofyseaandoeningen.

Het doel is om de gegevenssets landelijk door iedereen op dezelfde manier te laten gebruiken voor o.a. wetenschappelijk onderzoek, bij het benchmarken van de kwaliteit en bij het verantwoorden van de geleverde prestaties.

Lees meer via oncologienetwerken.nl
Meer informatie over Gegevenssets oncologie en de andere proeftuinen leest u op: www.oncologienetwerken.nl/thema/gegevenssets-oncologie