Compleet landelijk én regionaal overzicht van openstaande studies oncologie en hematologie

6 juli 2021

Compleet landelijk én regionaal overzicht van openstaande studies oncologie en hematologie

Om de toegang tot klinisch onderzoek voor patiënten te verbeteren is het Trial Eye platform (van iClusion) ontwikkeld. Dit helpt ziekenhuizen onder andere bij het delen van informatie over welke studies openstaan voor deelname. Trial Eye is toegankelijk voor ziekenhuispersoneel betrokken bij of geïnteresseerd in klinisch onderzoek. Een aantal ziekenhuizen in de regio had al goede ervaringen met het platform en het doel was om ook de andere ziekenhuizen aan te laten sluiten. En dat is gelukt! Binnen RO West kunnen alle zeven ziekenhuizen nu gebruik maken van het regionaal trial overzicht. Dit houdt in dat naast een compleet overzicht van alle openstaande studies binnen de oncologie en hematologie in Nederland ook gefilterd kan worden op het eigen ziekenhuis en op de andere RO West ziekenhuizen. De afgelopen maanden hebben binnen RO West de werkgroepleden Klinisch Onderzoek (KO) en iClusion zich ingespannen om dit voor elkaar te krijgen.

 

Doel van het studieplatform:

  • Klinische studies makkelijker en toegankelijker maken voor patiënten
  • Een actueel overzicht van oncologische en hematologische studies binnen regio RO West
  • Makkelijk patiënten doorverwijzen voor klinische studies binnen RO West

 

Klik hier voor aanmelden voor het studieplatform en de contactpersoon binnen jouw ziekenhuis.

 

Overzicht openstaande studies landelijk, in eigen ziekenhuis én binnen RO West

Ziekenhuismedewerkers kunnen zoeken naar lopende studies welke openstaan op landelijk niveau maar ook binnen het eigen ziekenhuis en binnen de regio van RO West. Dit informatieoverzicht is vanaf nu altijd online beschikbaar. Er zijn dus geen excellijstjes meer nodig. Via vaste contactpersonen in de zeven ziekenhuizen zorgt iClusion voor het bijhouden van de actuele informatie.

 

Elke ziekenhuismedewerker in Nederland kan een gratis account aanmaken op Trial Eye. iClusion kan deze dienst kostenloos beschikbaar stellen door sponsoren te helpen met het opstarten van studies. iClusion krijgt hier namelijk een vergoeding voor. In ruil voor de service aan RO West krijgt iClusion de mogelijkheid om studies aan te bieden aan de ziekenhuizen die onafhankelijk kunnen besluiten of ze willen deelnemen of niet.

 

www.Heyleys.nl voor patiënten

Vorig jaar lanceerde iClusion een website voor patiënten en hun naasten: www.Heyleys.nl. Deze website bevat dezelfde studies als Trial Eye maar de getoonde informatie is aangepast in begrijpelijke taal voor patiënten. Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met patiëntverenigingen, artsen en verpleegkundigen en is bedoeld om patiënten aan te moedigen het gesprek, over klinisch onderzoek met hun behandelaars, aan te gaan.

 

Meer informatie of vragen over het gebruik van Trial Eye?

Voor meer informatie of vragen over het studieplatform en het up to date houden van het studieoverzicht kan je contact opnemen met Jurjen Zandstra van iClusion, jurjen.zandstra@iclusion.com, Tapasya Vreeken regionale projectleider RO West, T.M.Vreeken-van_Tol@lumc.nl of met het werkgroeplid KO van jouw ziekenhuis.

 

www.trial-eye.com

www.heyleys.nl

www.iclusion.com