OncoWest Werkconferentie 2023 in teken van regionaal verbinden en samenwerken

11 mei 2023

Bijna 100 betrokken zorgprofessionals en netwerkpartners kwamen 9 mei 2023 bij elkaar op de jaarlijkse Werkconferentie van OncoWest. Dit keer in het hart van Museum Beeld en Geluid in Den Haag. De regie van de avond lag net als vorig jaar in de enthousiaste handen van Cor de Kroon, gynaecoloog-oncoloog in LUMC en vicevoorzitter van het expertteam Gyn van OncoWest.

 

Moed, leiderschap en creativiteit is nodig

Hans Nijman, kwartiermaker netwerk- en expertzorg kanker (IZA, Oncologienetwerken Nederland) opende als eerste spreker het programma. Hij deed dit via een videoverbinding vanwege een andere verplichting in Groningen. Hij vond deze gelegenheid een mooie kans en té belangrijk om er toch bij te zijn met een belangrijke boodschap voor de regio. Hij schetste de contouren van een nieuw Plan van Aanpak dat momenteel voorligt. En hij benadrukte het belang van een goede basis voor regionale oncologienetwerken om te kunnen anticiperen op de verwachte golf oncologiepatiënten in de komende 10 jaar. Zijn inspirerende betoog met voorbeelden over de wijze waarop we daar samen invulling aan moeten geven, werd enthousiast ontvangen. De boodschap van Hans is kort en krachtig: “De basis moet op orde, ook voor de eerstelijn. De vraag is hoe we dat samen gaan doen. Daar is moed, leiderschap én creativiteit voor nodig.”

 

Een regionaal MDO Portaal (Vitaly)

Mirco Rossi van Sleutelnet onderzoekt in opdracht van OncoWest een effectief en efficiënt MDO Portaal van Vitaly voor alle ziekenhuizen in de regio. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft budget beschikbaar gesteld en de besturen, IT, zorgverleners, juristen ondersteunen dit initiatief. Er wordt een verkenningsfase gestart bij Urologie en Gynaecologie. “Voor nu is het belangrijk dat zoveel mogelijk artsen die gebruik willen maken van een MDO Portaal voor de regio kennis nemen van de mogelijkheden”zegt Mirco en daarom roept hij op om op 22 mei of 23 mei van 17:30-18.30 uur de online demo te volgen waarbij direct vragen gesteld kunnen worden aan de specialist.

Meer informatie over volgen van de online demo staat in onze agenda en aanmelden kan via info@sleutelnet.nl.

 

Regionale digitale pathologie

Bart Dragtsma is projectleider bij OncoWest en onderzoekt de mogelijkheden voor de digitale uitwisseling voor pathologie. Dit vakgebied is sterk in ontwikkeling met totstandkoming van subspecialisaties. “Alles zelfstandig blijven doen als laboratorium is praktisch onhaalbaar. We kunnen hiermee sneller en eenvoudiger kennis en expertise uitwisselen met elkaar. Digitaal werken is efficiënter en maakt kwaliteitsverbeteringen mogelijk.” legt Bart uit. Het project is bestuurlijk aangenomen. LUMC is initiatiefnemer en Alrijne Zorggroep zal de eerste aansluitende partij worden.

 

Walking diner langs presentaties/informatiemarkt

In de pauze was er voor de deelnemers voldoende tijd om tijdens het walking diner onderling bij te praten. Ook liepen ze langs de verschillende initiatieven uit de regio die samen de informatiemarkt vormde. De projecten waren tentoongesteld en de initiatiefnemer(s) stonden erbij zodat ook vragen konden worden gesteld over:

  • Patiëntcommunicatie Praatplaat Ovariumcarcinoom
  • Pilot aantoonbare kwaliteit netwerkzorg i.s.m. Qualicor en IKNL
  • The right meal
  • Oncologieplein HMC
  • Oncologieplein LUMC in opstart i.s.m. Scarabee
  • Stichting Ook, Ondersteuningsconsulentes
  • Chemo in de thuissituatie
  • Regionaal preventieproject Zon (NTG Melanomen)
  • Regionaal preventieproject roken/vapen
  • Studies en trial participatie in de regio vergroten Iclusion

 

Waarom meten we de kwaliteit van kankerzorg

Na de pauze werd het programma vervolgd met een interactieve discussie over waarom we de kwaliteit van kankerzorg meten. Onno Quicherit, legt uit dat patiënten en verzekeraars op basis van objectieve informatie zorgaanbieders kunnen kiezen. Dokters en patiënten kunnen op basis van objectieve informatie kiezen voor behandeling of verwijzing (intern of extern).
Dokters en teams kunnen hun zorg verbeteren en evaluatie van (nieuw) beleid is mogelijk. Verder levert het input voor een kosteneffectiviteitsanalyse, voor concentratie en lateralisatie.

 

Met data en kwaliteit de impact van kanker verkleinen

Na de gezamenlijke presentatie van DICA (Bente Jorritsma), DHD (Claire Hoogerwerf) en IKNL (Thijs Merkx) werd het onderscheid tussen de drie data leveranciers op een rij gezet maar ook waar zij elkaar vinden:
DICA > voor kortcyclische zorgevaluatie
IKNL > voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek
DH > voor het bewaken en verbeteren van kwaliteit en bedrijfsvoering, wetenschappelijk onderzoek en landelijk beleid

Het Integraal Zorgakkoord wil de kwaliteit van de (oncologische) zorg (medische en patiënt gerapporteerde uitkomsten) verbeteren en een meer doelmatige inzet van expertise en middelen. Dit vraagt samenwerking tussen ziekenhuizen en binnen netwerken rondom vraagstukken over specialisatie, centralisatie, capaciteit en continuïteit. IKNL, DICA en DHD bundelen de expertise om de ondersteuning aan de regio’s te optimaliseren en de impact te vergroten. Actief samenwerken en zo nodig doorverwijzen naar elkaar past daarbij.

Vanuit hun verschillende databestanden kunnen DICA, IKNL en DHD passende informatie samenstellen voor regionale netwerken. Door databronnen te ontsluiten kunnen zij de datasets verrijken en daarmee de registratielast te verminderen. Zij kunnen nieuwe innovaties onderzoeken en implementeren (zoals AI en federated learning) en samen optrekken bij juridische belemmeringen. Denk hierbij aan transparantie, toestemmingen, AVG en privacy vraagstukken.

De sprekers deden ook een oproep aan ons allen en horen graag terug waar OncoWest behoefte aan heeft op het gebied van data (en kwaliteit), zodat we elkaar hierin waar mogelijk kunnen versterken. Concrete vragen en/of opmerkingen kan je mailen naar Natascha Walpot (n.m.walpot@lumc.nl). Deze gaan gebundeld naar de drie organisaties. De reactie van DHD, IKNL en DICA hierop delen we uiteraard met jullie.

De succesvolle avond werd rond 22 uur afgesloten met een laatste drankje onder nog wat napraten. Alle deelnemers bedanken wij hartelijk voor hun komst en hopelijk tot volgend jaar!