Passend behandelplan voor het ovariumcarcinoom

22 februari 2022

Passend behandelplan voor het ovariumcarcinoom

Ovariumcarcinoom is het derde tumortype waar een (deel)project van het thema Passend behandelplan wordt uitgevoerd. Dit thema is onderdeel van het Citrien programma ‘Naar regionale Oncologienetwerken’. Eerder werden binnen ons oncologienetwerk in de regio projecten uitgevoerd voor een passend behandelplan voor colorectaal carcinoom (CRC) en voor slokdarmkanker.

 

Inventarisatie samenwerkende ziekenhuizen

Allereerst werd met behulp van een vragenlijst via de casemanagers een inventarisatie gestart bij alle zeven RO West ziekenhuizen. Hiermee werd de ervaring met het Passend behandelplan, zoals contact met de eerstelijnszorg, het toepassen van ‘Samen Beslissen’ en netwerkcasemanagement in beeld gebracht. Met de uitkomsten uit die inventarisatie is het projectteam aan de slag gegaan. Inmiddels is het projectteam met leden van de netwerktumorgroep Gynaecologische Oncologie zover dat vanaf februari een start is gemaakt met onder andere de ‘warme’ overdracht en de pilot met de eerstelijnszorg. Ook is er binnen het project aandacht voor het optimaliseren van het MDO (multidisciplinair overleg) formulier, welke ondersteuning biedt in het regionaal en uniform werken.

 

Warme overdracht met de patiënt

Met de ‘warme’ overdracht wordt toegewerkt naar een 3-gesprek tussen het aanspreekpunt van het verwijzende ziekenhuis, het aanspreekpunt van het LUMC waar de HIPEC (Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie) behandeling plaatsvind en de patiënt. Het is belangrijk dat de patiënt bij dit gesprek wordt betrokken. De gesprekken gaan via beeldbellen, efficiënt maar wel persoonlijk is. Sinds 1 februari 2022 wordt in het Haaglanden Medisch Centrum op deze manier gewerkt. Het streven is om dezelfde werkwijze ook op korte termijn bij de andere RO West ziekenhuizen te implementeren.

 

Pilot met de eerstelijnszorg

Voor de pilot Ovariumcarcinoom met de eerstelijnszorg zijn de principes gebruikt van de eerder uitgevoerde pilot bij Slokdarmkanker. Bij deze pilot zoekt de casemanager contact met het aanspreekpunt voor eerstelijnszorg. Dit kan een huisarts zijn maar ook een praktijkondersteuner van de huisarts (POH). Via een vaste set vragen worden eventuele aanvullende inzichten in beeld gebracht die meegenomen kunnen worden in de behandelbesluitvorming. Het contact tussen casemanager en huisarts/POH met uitwisseling van mogelijk nieuwe informatie is gepland vóórdat het MDO plaatsvindt. Deze inzichten kunnen dan op het MDO worden besproken in de sectie ‘contact met huisarts en bijzonderheden’ dat nu ook een vast plek heeft gekregen op het nieuwe MDO formulier. Deze pilot van enkele maanden is gestart op 14 februari 2022 en loopt bij de RO West ziekenhuizen.

 

Heeft u vragen?

Met vragen over de pilot kunt u contact opnemen met Tapasya Vreeken via T.M.Vreeken-van_Tol@lumc.nl