Prehabilitatie bij oudere darmkankerpatiënten in de regio van start

Prehabilitatie bij oudere darmkankerpatiënten in de regio van start

Als onderdeel van de BEBOP-studie (Beter BovenOp) starten alle ziekenhuizen binnen Regionaal Oncologienetwerk West met een multimodaal prehabilitatie en revalidatie programma voor oudere kwetsbare patiënten die geopereerd worden aan darmkanker.

De BEBOP-studie is geïnitieerd in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en wordt al vanaf 2014 toegepast. Dit ziekenhuis is daarmee een van de pioniers op het gebied van prehabilitatie bij ouderen in Nederland. Door te prehabiliteren – het optimaliseren van de algehele conditie voor de operatie – verwachten we dat het aantal postoperatieve complicaties en opnamedagen zal afnemen. In combinatie met revalidatie – het optimaliseren van de algehele conditie ná operatie – hopen we bovendien een verbetering te zien in de overleving en de kwaliteit van leven.

Patiënten (70+) die electief geopereerd worden aan niet-gemetastaseerde darmkanker worden vóór operatie gescreend op kwetsbaarheid met de G8 en 6CIT. Bij een positieve geriatrische screening (=aanwijzingen voor kwetsbaarheid) wordt de patiënt verwezen naar de polikliniek geriatrie/ouderengeneeskunde, fysiotherapeut en diëtist en wordt vervolgens gestart met het prehabilitatie programma. Binnen het prehabilitatie- en het revalidatietraject hebben we aandacht voor fysieke conditie (trainingsprogramma), voedingsstatus (dieetadviezen, bijvoeding), leefstijl (stoppen-met-roken-project), psychosociale omstandigheden (psychologische support en delierpreventie) en aanvullende medische optimalisatie (zoals behandeling anemie en optimalisatie van andere comorbiditeit).

Het BEBOP-programma zal stapsgewijs binnen de regio worden ingevoerd. Op dit moment zijn de eerste patiënten geïncludeerd in Reinier de Graaf Gasthuis en is Hagaziekenhuis ook gestart. Alrijne Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum, Groene Hart Ziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Langeland ziekenhuis zullen later volgen.

De samenwerking binnen RO West zal door de BEBOP-studie verder worden versterkt!

 

Voor patiëntdeelname ga naar: https://www.heyleys.nl/klinische-onderzoeken/bebop-better-be-on-top

 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de coördinerend onderzoeker Heleen van der Hulst.

BEBOP-onderzoeksteam:
dr. Jan Willem Dekker, Gastro-intestinaal oncologisch chirurg, Reinier de Graaf Gasthuis
dr. Jessica van der Bol, Klinisch geriater, Reinier de Graaf Gasthuis
Heleen van der Hulst, arts-onderzoeker, Reinier de Graaf Gasthuis.