Regionaal casemanagersontbijt voor herhaling vatbaar

10 mei 2023

Op 9 mei 2023 vond de allereerste regionale casemanagersmeeting van OncoWest plaats. Ruim 50 oncologie verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten in de rol van casemanager schoven aan voor een stevig ontbijt in het ECC in Leiden. De bijeenkomst was gericht op kennisdeling en informatieoverdracht optimaliseren tussen de casemanagers van de 7 ziekenhuizen in de regio West-Nederland. Maar vooral ook om de zichtbaarheid van het oncologienetwerk te vergroten met als doel de verwijzingen in de regio nog meer te stroomlijnen in het belang van de patiënt en geboden kwaliteit van zorg.

 

Een stevig ontbijt met afwisselend programma

Tijdens een heerlijk en uitgebreid ontbijt werden de deelnemers bijgepraat over oa.

  • Advanced Care Planning (=ACP)
  • Comb. ouderen oncologie spreekuur
  • Optimalisatie van de HASP brief glioom
  • Poli palliatieve zorg
  • Time-out consult
  • The Right meal

Hoofd gastspreker Heleen Snijders (chirurg in Reinier de Graaf Gasthuis) is sinds 2020 betrokken bij het programma Nurses Know Better met als doel het  professioneel leiderschap van  verpleegkundigen vergroten. Luister hier de podcast!

 

Rol van de casemanager

Casemanagers zijn veelal verpleegkundig specialisten, oncologieverpleegkundigen of gespecialiseerd verpleegkundigen met als aandachtsgebied oncologie. De casemanager heeft een belangrijke rol binnen het ziekenhuis en is cruciaal voor goede oncologische netwerkzorg. Daarnaast speelt de casemanager een belangrijke rol bij de nazorg van onze gedeelde regionale patiënten en is een goede samenwerking en kennis van elkaars overwegingen en verwachtingen een belangrijke succesfactor. De casemanager is vaak het vaste aanspreekpunt voor de patiënt.

 

Voor herhaling vatbaar!

Deze geaccrediteerde bijeenkomst stond in het teken van kennis uitwisselen door eigen collega’s, geïnspireerd raken door voorbeelden vanuit de verschillende ziekenhuizen binnen het netwerk OncoWest maar vooral ook persoonlijk kennismaken met elkaar.

Uit de reacties in de zaal was de meeting een schot in de roos en zeker voor herhaling vatbaar. Om samen te zijn met alleen maar casemanagers en vrij te voelen om vragen te stellen, kennis op te doen en van elkaar te leren.