Regionaal Oncologienetwerk West: samenwerken voor de beste zorg voor de oncologische patiënt

27 augustus 2021

Internist-oncoloog Danny Houtsma van het HagaZiekenhuis is bestuurslid van Regionaal Oncologienetwerk West (RO West). Hij legt uit waarom dit netwerk is opgericht en wat het de patiënt biedt?

Danny Houtsma: “RO West is een netwerk waarin oncologisch behandelaren uit de zeven ziekenhuizen van de oude IKW regio vertegenwoordigd zijn. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de strategie en de resultaten van het netwerk. We nemen ieder ook deel aan een aantal netwerktumorgroepen binnen RO West. Zo werken we nauw samen en delen onze kennis en ervaringen.”

Waar is dit netwerk voor bedoeld?

“De reden van de oprichting is dat we ernaar streven dat iedere patiënt in de regio met kanker de beste zorg moet krijgen ongeacht waar deze zich meldt. Vaak kan dat in het eigen ziekenhuis, maar soms ook elders in de regio, voor het hele zorgtraject of een deel daarvan. De oncologisch behandelaren hebben dankzij RO West een netwerk van expertise in huis. De behandelend arts van het eigen ziekenhuis houdt de regie over de behandeling.”

Wat doen de netwerktumorgroepen?

“Er zijn momenteel negen netwerktumorgroepen. De patiëntenzorg staat hierin centraal. In iedere netwerktumorgroep zijn oncologisch specialisten van de deelnemende ziekenhuizen vertegenwoordigd. Zij maken en bepalen met elkaar het beleid en maken vanuit de medische inhoud regionale afspraken en protocollen. Zo werkt iedereen op dezelfde manier en doen we voorstellen voor het verbeteren van de oncologische zorg. De patiënt wordt in ieder ziekenhuis zo op dezelfde wijze behandeld.”

Wat doet RO West nog meer?

“We vragen de huisartsen om actief met ons mee te denken en te praten. De huisarts ziet de patiënt in de verschillende ziektefasen (vanaf begin naar nazorg tot eventuele palliatieve zorg) en is het vaste aanspreekpunt en het vertrouwde gezicht voor de patiënt. De verbinding tussen RO West en de huisartsen vinden wij daarom heel belangrijk.

Hoe ziet de toekomst van het RO West eruit?

“De missie van RO West is dat we ons blijven inzetten om de beste oncologische zorg te bieden aan patiënten. Dat kan alleen als we goed met elkaar samenwerken, resultaten delen en gebruik maken van de bestaande expertise binnen de regio.”