Regionale digitale pathologie samenwerking in 2024 haalbaar!

14 december 2023

Met de kerst en de jaarwisseling in het verschiet is het waardevol om niet alleen een update te geven over de ontwikkelingen van een specifiek OncoWest project, in dit geval regionale digitale pathologie, maar ook terug te kijken: waar komen we vandaan, waar staan we nu, en hoe kijken we daarop terug met de kennis van vandaag? We vroegen het de projectleider Bart Dragtsma.

 

digitale pathologie

“Als voorproefje: een jaar geleden was regionale digitale pathologie het project waar ik, samen met de regio en OncoWest, intensief mee bezig was. In die periode hadden we informatie verzameld en een oplossingsrichting gevonden die, gezien alle wensen en eisen, goed zou kunnen passen bij onze regio. Het Bestuurlijk Overleg had groen licht gegeven voor verdere uitwerking. Eind 2022 waren we echter nog niet zeker of en wie zijn vinger zou opsteken om de bedachte oplossing ook daadwerkelijk op te pakken.

Met enige gezonde spanning begonnen we daarom aan het nieuwe jaar. Afgelopen  voorjaar was het dan eindelijk tijd voor de besluitvorming. Het LUMC was bereid om als initiatiefnemer voor de regio op te treden, en Alrijne Ziekenhuis zou als eerste ‘pilot’-aansluiting meedoen. Vanuit bestuurlijk perspectief zaten we goed op schema, maar het echte werk moest nog beginnen. Hoewel we een aardig idee hadden, gebaseerd op vergelijkbare best practices elders in het land (zoals de regio Utrecht met het UMCU en regio Maastricht met het MUMC+), vergt het omzetten naar de concrete (technische) infrastructuur, samenwerkingsvoorwaarden en het uitdenken van alle bijbehorende processen de nodige tijd. Bewust hebben we eerst geïnvesteerd in het opzetten van een duidelijke projectorganisatie, zowel tussen LUMC en Alrijne als in het bepalen en borgen van de rol en relatie met OncoWest en de regio. Ondanks dat het als projectleider mijn taak en functie is om vooral aan te moedigen dat het altijd sneller kan en mag, hebben we bij terugkijken wel degelijk grote stappen gezet. Zowel het LUMC als Alrijne werken nu op basis van een helder projectplan, belangrijke rollen zijn ingevuld, en er wordt aanzienlijk geïnvesteerd in tijd en middelen om de regionale infrastructuur daadwerkelijk te realiseren. Hierbij komt ook steeds meer verbinding en afstemming met de regio, waarbij input op hun voorgenomen ontwerpen en ideeën getoetst zal worden.

Maar concreet, hoe gaan we 2024 in? Beide ziekenhuizen hebben inmiddels een inkooptraject doorlopen voor de aanschaf van coupescanners, waardoor de laboratoria (verder) worden gedigitaliseerd. Daarnaast zijn en worden er nu sessies georganiseerd om de (definitieve) architectuur en ontwerpeisen voor de regionaal te hosten software te bepalen. Deze zijn leidend voor het programma van eisen waarmee kan worden aanbesteed. Tot slot is er een werkgroep actief die zich buigt over de bepalingen en voorwaarden voor een uniforme dienstverleningsovereenkomst voor alle OncoWest partijen die willen (gaan) aansluiten. De ervaring leert dat dit pas goed kan na bekendmaking van de gegunde leverancier en de daaruit voortvloeiende contractuele bepalingen. De praktijk is logischerwijs nog complexer dan hier beschreven, mede doordat de te realiseren digitale omgeving aanzienlijke investeringen vereist en langdurig mee moet kunnen gaan. Dat we steeds meer opschuiven naar duidelijke keuzes en realisatie van de regionale digitale pathologieomgeving mag duidelijk zijn.

Ik kijk dus met een positieve/hoge verwachting uit naar 2024 en sluit 2023 met tevredenheid af. Naast de hierboven genoemde ontwikkelingen hebben we ook voor en met de regio pathologie bij de OncoWest-conferentie gepresenteerd, meerdere productdemonstraties op locatie gerealiseerd en hebben we meer dan vier regionale pathologie-overleggen gehad. Pathologie staat dus goed op de kaart en alles staat klaar om de gewenste regionale digitale pathologie omgeving in 2024 te realiseren!”

 

Met vragen kun je contact opnemen met Bart Dragtsma: b.dragtsma@partzorg.nl