Samenwerking met huisartsen in de regio

11 februari 2021

Samenwerking met huisartsen in de regio

Terugblik op eerste overleg tussen huisartsen en oncologie specialisten

RO West organiseerde 2 februari jl. het eerste overleg tussen huisartsen en voorzitters van de oncologiecommissies van de ziekenhuizen in de regio. Het doel was kennismaken en het over en weer ophalen van verwachtingen om de zorg en begeleiding van patiënten met kanker voor, tijdens en na de behandeling tussen huisarts en specialist nog beter op elkaar af te stemmen.

Het netwerk wil zich verdiepen in haar stakeholders om processen in beweging te brengen en mensen te verbinden, te beginnen met de huisartsen.

 

Na een kort voorstelrondje van de 28 deelnemers, waarvan 10 huisartsen uit verschillende praktijken en in verschillende gemeenten, werd er open en constructief gesproken over o.a. het structureren van de samenwerking tussen huisartsen en specialisten. De huisartsen willen bijvoorbeeld graag weten wie ze waarvoor kunnen benaderen in het ziekenhuis waar hun patiënt wordt behandeld. Hiermee willen ze voorkomen dat zij hun patiënten ‘kwijt’ raken tijdens het behandelproces. Ook is er aan beide kanten behoefte aan vaste overlegmomenten tussen huisarts en oncoloog. Door de huisarts meer te betrekken bij het behandeltraject kan deze de patiënt na de behandeling in het ziekenhuis ‘overnemen’ en nog beter ondersteunen. Andersom heeft de huisarts een belangrijke rol bij de uitwisseling van informatie naar de oncoloog over de kwaliteit van leven van de patiënt (hoe kwetsbaar is de patiënt en wat wil deze zelf?). Voorgesteld wordt om het contactmoment van informatie uitwisseling rondom het MDO (multi disciplinair overleg) te laten plaatsvinden zodat specialisten in het MDO de input van de huisarts kunnen meenemen in gesprek. Hierover volgt later meer.

 

Nazorg door huisartsen

10 jaar geleden is oncoloog Onno Guicherit vanuit de LUMC Campus Den Haag (samenwerking Haga, LUMC en HMC) al betrokken geweest bij het organiseren van nazorg van kankerpatiënten door huisartsen. Net als enkele aanwezige huisartsen vanavond. Knelpunten zaten toen in het mogelijk lage aantal patiënten bij bepaalde tumorsoorten en bij de financiering. Uiteindelijk is het toen niet van de grond gekomen. Het is de bedoeling om dit nu opnieuw op te starten met dit keer meer focus  op de kwaliteit van leven van de patiënt. Bijvoorbeeld door het gebruik van generieke PROMS  vragenlijsten, niet tumor specifiek, om zo de kwetsbaarheid van patiënten boven tafel te krijgen. En de behoefte van de patiënten zelf. Als de plannen met de afdeling Public Health Eerstelijns Geneeskunde van de LUMC Campus Den Haag verder zijn uitgewerkt, wordt hier tijdens een volgend overleg over doorgesproken.

 

Project Netwerk casemanagement en de rol van huisartsen

Netwerk casemanagement houdt in: één vast aanspreekpunt voor de patiënt die door de behandeling naar verschillende ziekenhuizen moet. Tapasya Vreeken (projectmanager RO West) gaf een korte toelichting op het project en Mary Groeneveld deelde een aantal casussen vanuit haar rol als POH Oncologie in de huisartspraktijk. Een onderdeel van de proeftuin is het optimaliseren van het contact tussen huisarts en ziekenhuis, bijvoorbeeld door het toevoegen van een extra contactmoment tussen de netwerkcasemanager en huisarts/POH Oncologie.

 

Brainstorm

Een greep uit de vragen en acties die verder worden uitgezocht:

  • Uitwerking rol huisartsen die contact hebben met kankerpatiënten: hoe leggen we de onderlinge afspraken vast en verspreiden we dit in de regio?
  • Wanneer en wat voor contactmomenten zijn wenselijk tussen huisarts en ziekenhuis?
  • Wanneer en op welke manier worden huisarts op dit moment geïnformeerd over hun patiënt met kanker?
  • Wie zijn in de ziekenhuizen de contactpersonen van de huisartsen?
  • Welke afspraken maken we rond de overdracht van kankerpatiënten van ziekenhuis naar huisarts en andersom?
  • Kennis huisartsen verbreden door kennissessies (per tumorsoort) via RO West.

 

Ook deelnemen aan het vervolgoverleg?

Voor medio maart 2021 wordt een volgend overleg gepland. Bent u huisarts in de regio en heeft u het eerste overleg gemist? Dan nodigen wij u hierbij uit om aan te haken bij het volgende overleg. U kunt hiervoor een mail sturen naar N.M.Walpot@lumc.nl.

Samenwerking met huisartsen